نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر ضد انقباضی عصاره آبی الکلی پوست پیاز بر حرکات ایلئوم موش صحرایی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: غريب ناصري محمدكاظم,يحياوي هدي,عربيان مائده*
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: پياز (خانواده (Liliaceae آنتي اکسيدان بوده و زيادي فشار خون را کاهش ميدهد. هدف اين تحقيق بررسي اثرات عصاره آبي الکلي پوست پياز (ضايعات پياز) بر فعاليت انقباضي ايلئوم موش صحرايي ميباشد.
روشها: عصاره پودر پوست پياز قرمز با الکل 70% به مدت 72 ساعت به روش خيساندن تهيه شد. قطعه انتهايي ايلئوم موش صحرايي نر
(Wistar) جدا گرديد و انقباضات آن در حمام بافت حاوي تايرود (37Cتحت 1 گرم کشش به روش ايزوتونيک ثبت گرديد.
نتايج: غلظتهاي تجمعي عصاره (1/0، 2/0 و
(0/4 mg/ml انقباضات ناشي از کلرورپتاسيم (60mM) و کارباکول (10μM) را بصورت وابسته به غلظت کاهش داد (0001/0>P). اينکوبه کردن بافت با پروپرانولول (1μM)، نالوکسون(1μM) ، L-NAME (100μM)، گليبنکلاميد  (10μM)و تترااتيل آمونيوم (1mM) تhثير مهاري عصاره را کاهش ندادند. غلظتهاي غير تجمعي عصاره (0125/0 تا (0.1 mg/ml انقباضات ناشي از غلظتهاي تجمعي کلرورکلسيم ايلئوم را در محلول تايرود بدون کلسيم با پتاسيم زياد (60mM) بصورت وابسته به غلظت کاهش داد (05/0>P).
نتيجه گيري: عصاره پوست پياز بدون دخالت گيرنده هاي بتا-آدرنرژيک، اوپيوئيدي، نيتريک اکسايد، و نيز بدون فعال کردن کانالهاي پتاسيم سبب مهار انقباض ايلئوم ميگردد. به نظر ميرسد که عملکرد ضد انقباضي عصاره با دخالت کانالهاي کلسيم به ولتاژ انجام ميشود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 63  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی