برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

هیدروژن سولفید به عنوان یک مهار کننده مهم حرکت در روده موش سوری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رحمتي رضا*
 
 *گروه فيزيولوژي و فارماکولوژي، دانشگاه علوم پزشکي گلستان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه:اگر چه فيزيولوژي و فارماکولوژي نوروترانسميترهاي گازي از قبيل نيتريک اوکسايد طي سال هاي زيادي بطور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است، فعاليت فارمارکولوژيکي و بيولوژيکي گاز فعال بيولوژيکي ديگر، هيدروژن سولفيد در بخش هاي مختلف بدن کاملا مشخص نيست. هدف اصلي اين مطالعه، بررسي اثرات سديم هيدروژن سولفيد (پيش ساز هيدروژن سولفيد) روي انقباضات روده کوچک موش سوري بوده است.
متد: آزمايشات بر روي روده ي موش سوري انجام شد و فعاليت انقباضي از قطعات ژژونوم جدا شده با طول 4 تا 5 سانتي متر ثبت گرديد. علاوه بر اين با استفاده از موش فاقد گيرنده وانيلويدي
(VR1) نقش اعصاب حسي خارجي در پاسخ هاي انقباضي در حضور هيدروژن سولفيد مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: کاربرد سروزي سديم هيدروژن سولفيد در حالت وابستگي به دز سبب موجب مهار فعاليت حرکتي شد که تفاوت معني داري بين موش هاي فاقد وانيلويدي
(VR1- /-) 1 و واجد آن (VR1+ /+) مشاهده نشد. اثرات سديم هيدروژن سولفيد به وسيلهL-NAME ، يک مهار کننده  سنتز نيتريک اوکسايد (100 ميکرومول) وPPAD ، به عنوان مهار کننده پورينرژيگ2  (30 ميکرومول) تاثيري نپذيرفت. در حضور تترودوتوکسين (1 ميکرومول) سديم هيدروژن سولفيد سبب کاهش در تنوس پايه (5/19%) و مهار انقباض حاصل از 30 ميکرومول بتانکول (55%) گرديد.
نتيجه: اين نتايج نشان مي دهد که هيدروژن سولفيد يک مهار کننده مهم در روده موش بوده و به نظر مي رسد  اثر آن از طريق مکانيسم هاي غير عصبي اعمال مي شود، به طوري که يک عمل مستقيم بر روي عضله صاف در اين رابطه نقش دارد. اين يافته ها ممکن است با فعاليت روده اي در حالت بيماري و سلامت ارتباط داشته باشد؛ به ويژه با در نظر گرفتن صدمه مخاطي و توليد تغيير يافته هيدروژن سولفيد مشاهده شده در شرايطي از قبيل بيماري التهابي روده اي
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 105  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی