برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر مصرف حاد ویتامین C بر روی پراکسیداسیون چربی و آسیب عضلانی ناشی از فعالیت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: نخستين روحي بابك*,رحماني نيا فرهاد,بابايي پروين,بهلولي شهاب
 
 *دانشگاه گيلان، ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: راديکال هاي آزاد اکسيژن، گونه هاي فعالي هستند که مي توانند متعاقب قعاليت هاي شديد باعث آسيب هاي بيولوژيکي در بافت هاي هدف مانند غشاي فسفوليپيدي شوند. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير مصرف حاد ويتامين C بر روي پراکسيداسيون چربي ناشي از فعاليت مي باشد.
روش ها: شانزده مرد سالم و ناآشنا با پروتکل تمريني، بطور
تصادفي به دو گروه پلاسبو (1000 ميلي گرم لاکتوز) وآنتي اکسيدان (1000 ميلي گرم ويتامين (C تقسيم شدند. دو ساعت پس از مصرف ويتامين C يا پلاسبو، آزمودني ها بمدت 30 دقيقه با 75% حداکثر اکسيژن مصرفي بر روي نوارگردان دويدند.
نتايج: سطوح ويتامين
C در گروه آنتي اکسيدان دو ساعت پس از مصرف و همچنين پس از فعاليت، بطور معني داري افزايش يافت (05/0>P) سطوح کراتين کيناز(CK)  در هر دو گروه پس از فعاليت افزايش يافت (05/0>P) و 24 ساعت بعد تا حدود مقادير اوليه خود کاهش يافت. سطوح مالون دي آلدئيد (MDA) پس از انجام فعاليت در گروه پلاسبو بطور معني داري افزايش يافت (05/0>P) در حالي که در گروه آنتي اکسيدان افزايش معني داري مشاهده نشد (05/0<P).
نتيجه گيري: نتايج حاصله حاکي از تاثير مصرف 1000 ميلي گرم ويتامين C، بر روي پراکسيداسيون چربي و عدم تاثير آن بر روي آسيب عضلاني مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 217  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی