برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش آناسترازول (مهار کننده آروماتاز) در یادگیری و حافظه فضایی در رت های نر بالغ

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بابانژاد سهيلا*,نقدي ناصر,حائري روحاني سيدعلي
 
 *بخش فيزيولوژي و فارماكولوژي، انستيتو پاستور ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: ناحيه CA1 هيپوكامپ در مغز نقش مهمي در حافظه و يادگيري دارد. همچنين نشان داده شده است كه آندروژنها بويژه تستوسترون و متابوليتهاي آن در نواحي مختلف مغز از جمله در CA1 به ميزان زيادي وجود دارد. همچنين گيرنده هاي مربوط به تستوسترون و استروژن نيز در اين ناحيه داراي تراكم زيادي مي باشد و اين امر بيانگر اين است كه اين نوروهورمونها مي توانند نقش مهمي در يادگيري و حافظه داشته باشند. برخي از محققين معتقدند كه تستوسترون احتمالا از طريق متابوليتهاي خود بويژه استروژن مي تواند در اين فرايند نقش داشته باشد. در اين تحقيق ما بر آن شديم تا با جلوگيري از تبديل تستوسترون به استروژن با استفاده از آناسترازول مسير تاثيرگذاري تستوسترون را بر يادگيري و حافظه فضايي مورد بررسي قرار دهيم.
روشها: رت هاي نر بالغ به دو گروه 9 تايي تقسيم شدند و در ناحيه
CA1 هيپوكامپ به صورت دو طرفه كانال گذاري شده و حافظه فضايي آنها با استفاده از Morris water maze مورد بررسي قرار گرفت. يك گروه به عنوان گروه كنترل دريافت كننده حلال آناسترازول (DMSO) به اندازه 0.5 mg در هر كانال بود. به گروه دوم مقدار 0.5 mg آناسترازول در 0.5 mg حلال (DMSO) در هر كانال تزريق شد. هر دو گروه 25 تا 30 دقيقه پس از تزريق در دو بلاك 4 تريالي آموزش داده شدند و در روز دوم تست به خاطرآوري و تست سكوي آشكار انجام گرديد.
نتايج: بررسي هاي آماري نشان داد كه گروه دريافت كننده آناسترازول در مرحله اكتساب تفاوت معني داري با گروه كنترل نداشت در حالي كه در تست به خاطرآوري ميزان حضور گروه آناسترازول در ربع دايره هدف بيشتر از گروه كنترل بود. و اين نشان مي دهد كه آناسترازول مي تواند اثر تقويت كننده بر روي حافظه فضايي داشته باشد كه البته اين تاثير ممكن است در مرحله تثبيت و يا در مرحله به خاطر آوري صورت گرفته باشد كه اثبات آن نياز به بررسي هاي بيشتري دارد.
نتيجه گيري: از آنجايي كه آناسترازول مهاركننده تبديل تستوسترون به استروژن است مي توان گفت كه اثر تخريبي تستوسترون بر روي حافظه فضايي كه پيش از اين مورد بررسي قرار گرفته ممكن است از طريق تبديل آن به استروژن صورت گرفته باشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 134  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی