برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر هورمون 17- بتا استرادیول والرات بر تمایز جنسی و بافت تخمدان ماهی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ناجي طاهره,شيرين آبادي مهرداد
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: کنترل تمايز جنسي ماهيان با استفاده از استروژنهاي اگزوژن مي تواند منجر به توليد جمعيتهاي تک جنس ماده گردد. بر اين اساس تحقيق حاضر با هدف بررسي اثرات هورمون 17- بتا استراديول والرات بر نسبتهاي جنسي و ساختار بافت شناسي ماهي قزل آلاي رنگين کمان در مرحله تخم چشم زده انجام پذيرفت.
روش: تعداد معيني تخم چشم زده در مدت زمان 7 روز، روزي 2 بار و هر بار به مدت 2 ساعت در 4 تيمار مجزا به ترتيب در معرض 50 ,100 ,200 و 300 ميکروگرم در ليتر از هورمون مذکور قرار گرفتند و يک گروه نيز به عنوان تيمار شاهد در نظر گرفته شد. پس از گذشت 4 ماه، نسبتهاي جنسي و ساختار بافت شناسي تخمدان ماهيان هر يک از تيمارها مورد مطالعه قرار گرفت و سپس با نتايج بدست آمده از ماهيان گروه شاهد مقايسه گرديد.
نتايج: درصد ماهيان ماده در گروه شاهد و ماهيان تحت تيمار در غلظتهاي مختلف به ترتيب شامل 35، 3/31، 50، 7/66 و 75 درصد بود. نتايج آناليز آماري نشان داد که تنها نتيجه حاصله در تيمار چهارم در مقايسه با گروه شاهد معني دار بوده است (05/0>P).
مطالعه مقاطع بافت شناسي تخمدان نيز تغييرا تي مانند ادم، لنفوسيتوز، رشد سلولهاي جنسي و تغيير در ساختار لاملايي تخمدان را نشان داد.
نتيجه گيري: بکارگيري هورمون 17- بتا استراديول والرات مي تواند منجر به کنترل تمايز جنسي ماهي قزل آلاي رنگين کمان به سمت جنس ماده در مرحله تخم چشم زده گردد. ضمن آنکه ميزان تاثير هورمون درماني بر افزايش درصد ماهيان ماده و گسترش تغييرات بافت شناسي تخمدان نيز در ارتباط با ميزان هورمون موجود در حمامهاي غوطه وري مي باشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 211  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی