برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تداخل اثر لووتیروکسین و هورمونهای جنسی بر علایم قطع مرفین در موشهای نر سفید آزمایشگاهی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: غلامي خديجه*
 
 *اهواز، دانشگاه شهيد چمران، دانشكده علوم، گروه زيست شناسي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: بر اساس مطالعات انجام شده مصرف مرفين سبب تضعيف دو محور هيپوتالاموس- هيپوفيز-گناد و تيروئيد مي گردد، از طرفي نشان داده شده تقويت و تضعيف فعاليت تيروئيد اثر متفاوتي بر علايم قطع مرفين و ميزان هورمونهاي جنسي اعمال مي کند. در اين مطالعه مصرف حاد و مزمن لووتيروكسين بر علايم قطع مرفين در موشهاي نر سالم و اخته شده بررسي شده است.
روش: موش هاي سفيد آزمايشگاهي نر بالغ از نژاد ان-ماري به دو دسته شاهد و فاقد غدد جنسي تقسيم شدند. لووتيروكسين به ميزان
0.5mg/kg  در سه حالت حاد، مزمن 4 روزه (همزمان با دوره وابستگي) و مزمن 16 روزه (مدل هيپرتيروئيد) بصورت داخل صفاقي تزريق شد. . همه گروههاي دسته هاي فوق توسط مرفين در مدت چهار روز 40 ،20mg/kg) ،و 80) معتاد شده و توسط نالوكسان پديده سندرم قطع مرفين القا گرديد. علايم سندرم قطع شامل ايستادن روي دو پا، صعود از ديواره، پرش و كاهش وزن به مدت 30 دقيقه پس از تزريق نالوكسان اندازه گيري شد.
يافته ها: مصرف حاد لووتيروكسين سبب كاهش تعداد ايستادن روي دو پا در حيوانات اخته شده در مقايسه با حيوانات سالم گرديد. برداشت غدد جنسي سبب افزايش معني دار تعداد صعود از ديواره و پرش در زمان مصرف 4 روزه و 16 روزه لووتيروكسين در مقايسه با حيوانات سالم گرديد. مصرف لووتيروكسين در کليه حالت هاي فوق بر كاهش وزن در حيوانات سالم و اخته شده تاثير معني داري نداشت.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد تقويت فعاليت تيروئيد بشكل مزمن همزمان با حذف هورمونهاي جنسي موجب افزايش علايم ترك مي گردد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 90  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی