برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر دیازینون بر مقدار هورمون استرادیول خون در ماهی شاه کولی ماده (Chalcalburnus chalcoides)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ملك حسيني مهديه,جميلي شهلا,ماشين چيان مرادي علي,بهزادي صفيه
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: ديازينون به عنوان آفت کش به طور گسترده اي در مزارع مورد استفاده قرار مي گيرد. به مقدار زياد از طريق پساب ها وارد اکوسيستم هاي آبي شده و روي موجودات زنده تاثير مي گذارد. اين تحقيق به بررسي تغيير ميزان هورمون استراديول در ماهي شاه کولي ماده، تحت تاثير ديازينون مي پردازد.
روشها: در اين آزمايش 5 گروه، 10 قطعه ايي شامل يک گروه کنترل و 4 گروه تيمار با غلظت هاي 10 ،20، 40، 60 ميکروگرم در ليتر ديازينون در نظر گرفته شد. آزمايش بقا نشان داد، غلظت 60 ميکروگرم در ليتر حداکثر غلظتي است که در آن هيچ مرگ و ميري مشاهده نمي شود، بنابراين غلظت هاي 10 تا 60 ميکروگرم در ليتر به عنوان غلظت هاي زير کشنده تعيين شدند. براي اندازه گيري مقدار استراديول پلاسماي خون در فواصل
زماني 24, 48, 72, 96 ساعت و يک هفته از ماهي ها خونگيري به عمل آمد، سپس مقدار استراديول با روش راديو ايمونو اسي  (RIA)اندازه گيري شد.
نتايج: نتايج نشان داد ميزان اين هورمون در گروه کنترل بالاترين مقدار است و روند تغييرات هورمون، در غلظت هاي 10 تا 60 ميکروگرم درليتر طي دوره هاي زماني 24 ساعت تا يک هفته روند نزولي داشته و اين کاهش در سطح اختلاف (P<0/05)
معني دار بوده است.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد اين کاهش ناشي از اثر غيرمستقيم ديازينون بر تاثير فيدبکي منفي استراديول بر محور-گنادي-هيپوفيزي-هيپوتالاموسي از طريق مهار آنزيم استيل کولين استراز بوده و بنابراين کاهش ترشح استراديول و برداشته شدن اثر فيدبکي منفي استراديول از روي هيپوفيز و هيپوتالاموس سبب قطع ترشح هورمون استراديول مي گردد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 72  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی