برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر عصاره الکلی چمچمه خرما بر میزان هورمون های LH، FSH و تستوسترون در موش صحرایی نر

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مختاري مختار*,شريفي اسفنديار,مقدم نيا داوود
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون، گروه زيست شناسي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: در اين تحقيق اثر عصاره الكلي چمچمه خرما بر ميزان هورمونهاي گنادوتروپ، و تغييرات هورمون تستوسترون در موش صحرايي نر بالغ مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش كار: حيوانات مورد استفاده 50 سر موش صحرايي نر از نژاد ويستار با
وزن 10280 گرم بود. براي اين منظور موشها به صورت تصادفي به 5 گروه ده تايي تقسيم شدند: گروه كنترل، گروه شاهد (دريافت كنندة آب مقطر) و گروههاي تجربي كه عصاره الكلي چمچمه خرما در مقادير 0/2 g/kg و 1/0 و 05/0 دريافت كردند. از تمام گروهها در پايان روز چهاردهم خونگيري به عمل آمد و از نمونه هاي خوني جمع آوري شده براي اندازه گيري هورمونهاي FSH, LH وتستوسترون به روش راديو ايمونو اسي (RIA) استفاده شد.
نتايج: سطح سرمي تستوسترون در گروههاي دريافت كنند
مقادير 0.1g/kg و 0.05 عصاره، در تمام گروههاي تجربي كاهش معني داري را نسبت به گروه كنترل و شاهد نشان داد. (05/p0). هيچگونه اختلاف معني داري در غلظت هورمون هاي LH، FSH، بين گروههاي تجربي كنترل و شاهد مشاهده نشد.
نتيجه گيري: احتمالا عصاره به علت داشتن فيتواسترولها و كومارين ها كه داراي اثرات آنتي آندروژني مي باشند باعث كاهش تستوسترون مي شود. همچنين عصاره به علت داشتن فيتواسترولها باعث كاهش حساسيت بافتها به آندروژنها و كاهش فعاليت آندروژنها از طريق مهار آنزيم 5-آلفا-رودكتاز و آروماتاز مي گردد. كومارين موجود در عصاره نيز داراي اثرات استروژنيك مي باشد و افزايش استروژنها در جنس نر باعث كاهش تراكم اسپرم در لوله هاي مني ساز مي شود

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 131  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی