برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گیاه کلپوره (Teucrium polium) بر ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جدا شده رت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كريمي افشين,شفيعي نيك رضا,پري زاده سيدمحمدرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: اثرات هيپوگليسميك كلپوره به اثبات رسيده است. در اين تحقيق، جهت مشخص کردن مکانيسم عمل کلپوره در کاهش قند خون، اثر عصاره آبي-الکلي اين گياه بر ترشح انسولين از جزاير لانگرهانس جدا شده موش صحرايي مورد بررسي قرار گرفت.
روش كار: اندام هاي هوايي گياه کلپوره (ساقه-برگ-گل) را بوسيله آسياب خرد كرده و توسط الكل عصاره گيري و حذف حلال گرديد. در هر آزمايش دو موش صحرايي توسط تيوپنتال بيهوش و پانكراس آنها جدا شده و توسط کلاژنز هضم گرديد. جزاير لانگرهانس در زير استرئوميکروسکوپ بطور دستي جدا و در كربس-كربنات ابتدا به مدت 30 دقيقه
با 3mM  گلوكز پرانكوبه سپس به مدت يكساعت در حضور10mM  گلوكز همراه يا بدون عصاره کلپوره يا دارو انكوبه شدند.
نتايج: افزايش غلظت گلوكز از3mM  
به 10mM موجب افزايش ترشح انسولين شد كه نشان دهنده باقي بودن پاسخ قيزيولوژيك جزاير جدا شده است. در حضور غلظت هاي متفاوت IBMX بصورت وابسته به دوز ترشح انسولين تحريک شده توسط گلوکز (GIIR) را افزايش داد. معذالك عصاره آبي-الكلي گياه كلپوره در غلظت 1/0% تغييري در GIIR ايجاد نكرد و در غلظت 1% بصورت معني دار GIIR را كاهش داد.
نتيجه گيري: جزاير جدا شده شرايط فيزيولوژيك خود را حفظ كرده و به عوامل انسولينوتروپيك پاسخ مي دهند. گياه كلپوره خاصيت انسولينوتروپيك ندارد. اثرات مهاري غلظت ا% عصاره مشخص نيست و ممكن است به دليل اختلال در شرايط فيزيولوژيك ناشي از غلظت بالاي عصاره باشد. ما مي توانيم نتيجه بگيريم كه اثرات هيپوگلايسميك كلپوره در شرايط درون تني احتمالا ناشي از تغيير در ميزان متابوليسم گلوکز در اندامها يا افزيش حساسيت بافت محيطي به انسولين باشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 70  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی