نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر مهاری عصاره آبی-الکلی زعفران بر گیرنده های موسکارینی زنجیره تراشه خوکچه هندی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: نعمتي علي*,واحدي نسيم,اميري صديقه,بسكابادي محمدحسين
 
 *گروه فيزيولوژي و مرکز تحقيقات گياهان دارويي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: در مطالعات قبلي اثر اتساعي زعفران بر عضله صاف زنجيره تراشه خوکچه هندي نشان داده شده است. به منظور مطالعه مکانيسم هاي اثر اتساعي اين گياه، در اين مطالعه اثر مهاري عصاره هاي آبي-الکلي زعفران بر گيرنده هاي موسکاريني زنجيره تراشه مورد بررسي قرار گرفته است.
روش ها: اثرات مهاري سه غلظت از عصاره آبي-الکلي
زعفران (0.5, 0.1 and 0.2 g%) و سافرانال (0.63, 1.25 and 2.5 mg%) ؛10nM آتروپين، و سالين برگيرنده هاي موسکاريني با رسم منحني هاي لگاريتمي غلظت-پاسخ متاکولين بر زنجيره تراشه مورد آزمايش قرار گرفت (n=8).
نتايج: نتايج بوضوح نشان ميدهد که منحني هاي پاسخ-متاکولين بدست آمده در حضور آتروپين، دو غلظت پايين سافرانال و عصاره در مقايسه با منحنيهاي بدست آمده در حضور سالين بطور موازي به سمت راست شيفت پيدا کرده اند. EC50 (غلظت ايجاد کننده 50% پاسخ) حاصل در حضور آتروپين، دو غلظت پايين سافرانال و تمام غلظتهاي عصاره بطور معني دار بيشتر از سالين هستند .(P<0.01 to p<0.001) EC50 بدست آمده در حضور غلظت بالاتر عصاره نيز بطور معني دار بيشتر از سافرانال است (p<0.005). حداکثر پاسخهاي بدست آمده در حضور تمامي غلظتهاي عصاره بطور معني دار کمتر از سالين است (p<0.001 تا 0.01>p).
نتيجه گيري: اين نتايج مويد اثر مهاري زعفران بر گيرنده هاي موسکاريني است اما مکانيسم اثر مهاري زعفران بصورت آنتاگونيست غير رقابتي مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 54  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی