نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر مهاری عصاره آبی-الکلی زعفران بر گیرنده های هیستامینی زنجیره تراشه خوکچه هندی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: قاسم زاده محبوبه*,بسكابادي محمدحسين
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: در مطالعات قبلي اثر اتساعي اسياه دانه بر عضله صاف زنجيره تراشه خوکچه هندي نشان داده شده است. به منظور مطالعه مکانيسم هاي اثر اتساعي اين گياه، در اين مطالعه اثر تحريکي عصاره هاي آبي-الکلي زعفران بر گيرنده هاي هيستاميني (H1) زنجيره تراشه مورد بررسي قرار گرفته است.
روش ها: اثرات تحريکي دو غلظت از عصاره آبي-الکلي
زعفران (0.05 و 0.1 g%)؛ 10nM کلرفنيرآمين، و سالين برگيرنده هاي هيستاميني (H1) با رسم منحني هاي لگاريتمي غلظت-پاسخ هيستامين بر زنجيره تراشه منقبض شده در حالت انکوبه توسط 1.4Mm ايندومتاسين مورد آزمايش قرار گرفت (n=8).
نتايج: نتايج نشان دهنده انحراف به راست منحني هيستامين در حضور کلرفنيرآمين و هر دو غلظت زعفران در مقايسه با سالين بود. EC50 (غلظت ايجاد کننده 50% پاسخ) حاصل در حضور کلرفنيرآمين و هر دو غلظت عصاره بطور قابل توجهي بيشتر از سالين بود (p<0.05 to p<0.001)؛ EC50 در حضور غلظت بالاتر عصاره بطور معني داري از غاظت کمتر آن بطور معني داري بيشتر بود .(p<0.001) حداکثر پاسخ در حضور هر دو غلظت عصاره بطور معني داري کمتر از سالين بود p<0.05) تا .(p<0.001
نتيجه گيري: اين نتايج اثر مهاري زعفران را بر گيرنده هاي هيستاميني (H1) نشان داد اما مکانيسم اثر مهاري زعفران بصورت آنتاگونيست غير رقابتي مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 48  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی