نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر مهاری زیره سبز بر کانالهای کلسیمی زنجیره تراشه خوکچه هندی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: عزيزي هدا,كياني سحر,بسكابادي محمدحسين
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: جهت بررسي نفش اثر مهاري زيره سبز بر اثر اتساعي آن، در مطالعه حاضر اين اثر گياه بر زنجيره تراشه خوكچه هندي بررسي شد.
روشها: اثر مهاري 4 غلظت عصاره خيسانده و عصاره سوكسله آبي (25/0، 5/0، 75/0 و 1 ميلي ليتر
(g% در مقايسه با سالين و 2 غلظت ديلتيازم (1 و 5 ميکرومول (شاهد مثبت)) بر زنجيره هاي تراشه منقبض توسط) mM60 KCl گروه 1) و 10μM  متاكولين (گروه 2) بررسي شد (براي هر گروه n=6).
يافته ها: اثر مهاري هر دو غلظت ديلتيازم در هر دو گروه بطور معني داري از اثر سالين بيشتر بود (P<0.01 تا P<0.00). در گروه 1 فقط آخرين غلظت عصاره خيسانده اثر اتساعي معني داري در مقايسه با سالين نشان داد (P<0.05). اثر دو غلظت بيشتر هر دو عصاره در اين گروه بطور معني داري از اثر ديلتيازم کمتر بود (P<0.01 براي همه موارد). در گروه 2 هر دو عصاره اثر اتساعي وابسته به غلظت و معني داري در مقايسه با سالين نشان داند (P<0.05 تا P<0.001). هيچگونه اختلاف معني داري بين اثرات دو عصاره و ديلتيازم در اين گروه وجود نداشت.
نتيجه گيري: اين نتايج نشان ميدهد كه انسداد كانال كلسيمي در اثر اتساعي گياه سياه دانه نقش ندارد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 69  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی