برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی میزان تهویه در زمان تبدیل عادتی و اجباری تنفس بینی به بینی دهانی در افراد سالم غیرسیگاری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: آذرفرين مريم*,علي پور محمدرضا,خامنه سعيد,درفش پور ليلا,شعاريان زيبا
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: اهميت تنفس از راه بيني و نقش مهم اين عضو بر کسي پوشيده نيست. تحقيقات بسياري راجع به تبديل عادتي تنفس بيني به بيني دهاني در شرايط ورزش انجام شده ولي تاکنون مقايسه کميتي بين تبديل عادتي و اجباري تنفس بيني به دهاني بيني در شرايط ورزش در دو جنس انجام نگرفته است. لذا در اين تحقيق سعي شده است تا به اين مساله پاسخي داده شود.
روش کار: در اين تحقيق 20 نفر داوطلب سالم (10 نفر دختر و 10 نفر پسر) در فاصله سني 2±20 سال شرکت کردند. آزمايش در پروتکل ورزشي با بار کاري افزايش يابنده به اجرا در آمد. زمان تبديل تنفس بيني به دهاني بيني و ميزان تهويه با استفاده از سنسور co2 تعيين شد. اين امر با ثبت همزمان تهويه همراه بود.
نتايج: طبق نتايج بدست آمده زمان عادتي آغاز تنفس دهاني از اجباري آن کوتاه تر مي باشد .(p<0.05) بين زمان تبديل، افزايش تهويه و ميزان بار کاري همبستگي معني دار وجود داشت. همچنين مشخص شد که زمان تبديل تنفس بيني به دهاني بيني در پسران بيشتر از دختران مي باشد. اما نسبت افزايش تهويه به زمان تبديل  (DVE/OSP)از نظر آماري در دو جنس يکسان بود.
بحث: نتايج حاکي از طولانيتر بودن زمان تنفس بيني به دهاني بيني در وضعيت اجباري مي باشد. مضافا اين نتايج پيشنهاد مي کند زمان تحمل تنفس بيني در دختران کوتاه تر است در حاليکه نسبت افزايش تهويه به زمان تبديل تنفس بيني به دهاني  (DVE/OSP)مشابه پسران مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 61  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی