برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه تجویز داخل هیپوکامپ پیش و پس از آموزش استرادیول بر یادگیری اجتنابی غیرفعال در رتهای ماده اواریوکتومی شده

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: اورديخاني سيدلر مهدي*,ببري شيرين,غلامي پوربديع حميد,خامنه سعيد
 
 *مرکز تحقيقات کاربردي- دارويي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: شواهد زيادي مبني بر اثر استروژن بر فعاليت CNS بويژه بر روي حافظه و يادگيري وجود دارد. مطالعات گوناگون پيشنهاد کرده است که استروژن از طريق اثر روي برخي نواحي مغزي از جمله هيپوکامپ باعث بهبود حافظه مي گردد. در مطالعه حاضر اثرات استراديول 3- بنزوآت را روي مراحل اکتساب و تثبيت حافظه در رتهاي ماده اواريوکتومي شده در سطح هيپوکامپ مورد بررسي قرار گرفته است.
روشها: 45 رت ماده نژاد ويستار (متوسط وزني 200-250 گرم) بطور تصادفي به پنج گروه تقسيم شدند
(n=9). غير از گروه کنترل گروههاي ديگر تحت عمل جراحي اواريوکتومي و کاشت دو طرفه کانولها در ناحيه CA1 هيپوکامپ قرار گرفتند. گروه کنترل در دستگاه اجتنابي غيرفعال آموزش ديده و 24 ساعت بعد تست گرديدند. در سه گروه ديگر بلافاصله بعد از آموزش به ترتيب سالين (0.5 ميکروليتر)، روغن کنجد (0.5 ميکروليتر) و استراديول (0.5 ميکروگرم در 0.5 ميکروليتر روغن کنجد) بصورت داخل هيپوکامپ تجويز و بعد از 24 ساعت تست شدند. گروه آخر دوز مشابه استراديول را 60 ثانيه قبل از آموزش دريافت نمودند.
نتايج: نتايج حاصله از اين تحقيق تفاوت معني داري را بين گروههاي دريافت کننده استراديول پيش و پس از آموزش نشان نداد اما در زمانهاي تاخير هر دو گروه آموزشي ذکر شده در مقايسه با گروههاي دريافت کننده سالين و روغن کنجد افزايش معني داري مشاهده گرديد
(p<0.05).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد تجويز استراديول هم پيش از آموزش و هم پس از آن مي تواند مراحل اکتساب و تثبيت حافظه را در دستگاه اجتنابي غيرفعال بهبود بخشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 83  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی