برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی مناسبترین دوز و زمان تزریق سرم ضد عقرب پس از مسمومیت ناشی از سم عقرب همی اسکورپیوس (گادیم) در موش صحرایی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: پي پل زاده محمدحسن,دزفوليان عبدالرحمان,قلمبر اميرحسين
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: مهمترين و سمي ترين کژدم در بين گونه هاي شناخته شده در ايران عقرب همي اسکوربيوس لپتوروس (گاديم) مي باشد. تاکنون هيچ روش درماني استانداردي جهت بيماران مسموم با زهر اين عقرب وجود ندارد و درمان توسط تزريق سرم ضد عقرب تا بحال بوضوح نتايج آشکاري در بر نداشته است. هدف از اين تحقيق بررسي مناسبترين زمان و دوز تزريق سرم ضد عقرب جهت کنترل دوز سمي زهر عقرب گاديم در موش صحرايي مي باشد.
مواد و روشها: در مرحله اول براي ارزيابي ميزان دوز مناسب سرم ضد عقرب بلا فاصله پس از تزريق 10 ميکروگرم سم عقرب (دوزي كه در مطالعات اوليه اثر سمي خود را پس از يك هفته نشان ميدهد)، حيوانات به صورت سه گروه 0.1 ,0.3 و 0.5 ميلي ليتر از سرم ضد عقرب با تزريق زير جلدي تقسيم شدند. سپس پس از يک هفته مطالعات بافت شناسي کليه و تجزيه تحليل ادرار انجام گرفت و در مرحله دوم براي يافتن زمان مناسب تزريق دوز مناسب سرم ضد عقرب بدست آمده از مرحله اول پس از تزريق 10 ميکروگرم سم عقرب حيوانات بصورت چهار گروه 5 تايي با زمانهاي 0.5 ,1 ,2 و 3 ساعت با سرم ضد عقرب تحت درمان قرار گرفتند. مطالعات بافت شناسي و تجزيه تحليل ادراري مشابه براي اين گروهها نيز انجام گرفت.
نتايج: يافته ها بيانگر اين هستند که بهترين دوز مناسب از سرم ضد عقرب به
ميزان 0.3 ميلي ليتر بوده و حداکثر تا يک ساعت پس از مسموميت مي تواند مانع ايجاد اسيبهاي كليوي گردد.
نتيجه گيري: بطور کلي اين مطالعه نشان مي دهد که اگر سرم ضد عقرب به ميزان 0.3 ميلي ليتر و حداکثر تا يکساعت پس از گاديم زدگي تجويز گردد جهت پيشگيري از آثار مسموميت موثر خواهد بود و طبق مطالعه حاضر نسبت سرم ضد عقرب به سم گاديم 30 به 1 در زمان يک ساعت مي باشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 1851  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی