برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر مهار نیتریک اکساید سنتاز در ناحیه CA1 هیپوکامپ موش صحرایی بر یادگیری فضایی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: چوپاني سميرا*,كرامتي كيوان,واعظي غلامحسن,بزرگمهر طاهره,مجلسي ناهيد
 
 *بخش فيزيولوژي و فارماکولوژي، انستيتو پاستور ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: نيتريک اکسايد (NO) با دخالت در شکل پذيري سيناپسي در مناطق مختلف مغز از جمله هيپوکامپ، نقش مهمي در يادگيري و حافظه ايفا مي كند. با وجود نقش اساسي هيپوکامپ در پردازش اطلاعات فضايي، گزارشات هماهنگي درباره نقش NO در اين ساختار مغزي بر يادگيري فضايي وجود ندارد. در اين مطالعه اثر مهار سنتز NO در ناحيه CA1 هيپوکامپ موش صحرايي در ماز آبي موريس بررسي مي شود.
روشها: كانول گذاري دو طرفه در ناحيه
CA1 هيپو کامپ موشهاي صحرايي انجام شد. حيوانات به مدت 5 روز در ماز آبي موريس تحت آموزش قرار گرفتند، 4 روز با سکوي پنهان براي بررسي يادگيري فضايي و روز پنجم با سکوي آشکار جهت بررسي هماهنگي حسي- حرکتي حيوان. هر روز نيم ساعت قبل از آموزش دوزهاي 100, 50) و (200 ml, 0.5 mg 200) ان امگا نيترو ال آرژينين متيل استر (L-NAME) مهاركننده سنتز NO يا حامل آن (سالين) از طريق کانولها تزريق مي گرديد.
نتايج: نتايج بدست آمده نشان دهنده افزايش وابسته به دوز
(p<0.001) در زمان رسيدن به سکو، مسافت طي شده براي رسيدن به سکو، زاويه جهت گيري و کاهش وابسته به دوز (p<0.01) در ميزان ورود به ربع دايره هدف در گروههاي دريافت کننده (L-NAME) در مقايسه با گروه کنترل مي باشد. نقص ايجاد شده با تزريق همزمان معادل مولي ال آرژينين (پيش ساز (NO برطرف گرديد.
نتيجه گيري: نتايج حاصله نشان دهنده دخالت اساسي روندهاي وابسته به سنتز
NO در هيپوکامپ در يادگيري فضايي مي باشند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 87  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی