برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر توپیرامات بر کسب و بیان تحمل حرکتی ناشی از مورفین در موشهای کوچک آزمایشگاهی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جوادزاده شهره,خسروي مريم,صحرايي هدايت,فاطمي سيده مائده
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: توپيرامات يك داروي ضدصرع نسبتا جديد است كه تصور ميشود اثرات خود را از طريق مهار گيرنده هاي گلوتاماتي و يا تحريك گيرنده هاي گابائرژيك اعمال ميكند. اخيرا از اين دارو در ترك وابستگي فيزيكي به اوپيوئيدها و اعتياد به كوكائين، نيكوتين، الكل و اكستازي استفاده شده است. در اين تحقيق اثر توپيرامات بر كسب و بيان تحمل حركتي ناشي از مورفين بررسي شد.
مواد و روشها: در اين تحقيق از موشهاي كوچك آزمايشگاهي نر نژاد
N-MARI استفاده شد. فعاليت حركت به روش ميدان باز مورد بررسي قرار گرفت. در يك تحقيق ابتدايي، اثر مورفين و توپيرامات در القاي فعاليت حركتي بررسي شد تا دوزهاي موثر داروها تعيين شود. دوزهاي مختلف توپيرامات 30 دقيقه قبل از تجويز مورفين (كسب) يا در روز تست 30 دقيقه قبل از شروع آزمايش (بيان) به حيوانات تجويز شد.
يافته ها: تجويز دوزهاي مختلف مورفين
5, 0.5 mg/kg) و 50) سبب بروز فعاليت حركتي در حيوانات شد در حاليكه تجويز توپيرامات 2.5, 0.5 mg/kg) و 5) باعث كاهش فعاليت حركتي در حيوانات گرديد. تجويز توپيرامات در دوزهاي 0.5 mg/kg) و 5) سبب مهار و تشديد كسب (به ترتيب). همچنين تجويز دوزهاي مختلف توپيرامات 2.5, 0.5 mg/kg) و 5) باعث مهار بيان تحمل رفتاري ناشي از مورفين شد.
نتيجه گيري: از نتايج اين تحقيق استنباط ميشود كه تجويز توپيرامات ميتواند با اثرات حركتي مورفين تداخل كرده و اين امر در كاربرد درماني توپيرامات بايستي مد نظر قرار گيرد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 149  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی