برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر متفاوت تستوسترون بر درد حاد و مزمن در موشهای صحرایی نر گنادکتومی شده

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جامعي آزاده*,ظريف كار اسداله,شريعتي مهرداد
 
 *بخش فيزيولوژي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کازرون
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: شدت حس درد و پاسخ رفتاري به درد در دو جنس نر و ماده متفاوت است. اين اختلاف اشاره به اين دارد که هورمونهاي جنسي ممکن است بر سيستم حس درد اثر داشته باشند. لذا در تحقيق حاضر، تاثير غلظت بالاي تستوسترون انانتات بر ميزان درد در موشهاي صحرايي نر بالغ با استفاده از تست فرمالين مورد بررسي قرار گرفت.
روشها: در اين تحقيق تعداد 32 موش صحرايي نر بالغ نژاد ويستار با وزن تقريبي 10 190 گرم به چهار گروه تقسيم بندي شدند
-1 :(n=8) گروه کنترل بدون دريافت هيچ دارويي. 2- گروه شاهد با استرس جراحي. 3- گروه گنادکتومي با دريافت 5/0 ميلي ليتر حلال (روغن زيتون) به صورت -4.I.P. گروه گنادکتومي دريافت کننده تستوسترون انانتات ( 6 ميلي گرم به ازاي 100گرم وزن بدن) در 5/0 ميلي ليتر حلال به صورت I.P. روز ششم بعد از گنادکتومي تست فرمالين روي همه نمونه ها انجام شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS و T.Test مورد بررسي و تحليل آماري قرار گرفت.
نتايج: نتايج نشان داد که درد مرحله حاد تست فرمالين در موشهاي گنادکتومي شده که تستوسترون دريافت کرده بودند در مقايسه با گروه شاهد به طور معني دار افزايش يافت
(P<0.01). اما درد مزمن در مقايسه با گروه شاهد کاهش معني دار نشان داد (P<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده در اين تحقيق به نظر مي رسد که تستوسترون موجب افزايش حساسيت گيرنده هاي درد و در نتيجه افزايش درد حاد مي شود. از طرف ديگر تستوسترون از طرِيق مرکزي و احتمالا با تداخل عمل با سيستم هاي تعديل درد باعث کاهش درد مزمن در آزمون فرمالين مي گردد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 108  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی