نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر اریترومایسین و عصاره هیدروالکلی برگ کاسنی بر میران تولید صفرا در موش سوری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: معزي نويد,نجف زاده ورزي حسين
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: در اين مطالعه تاثير اريترومايسين و عصاره هيدروالکلي برگ کاسني بر روي ميزان توليد صفرا و حجم صفراي جمع شده در کيسه صفراي موش سوري مورد مقايسه قرار گرفت.
روش: موش هاي سوري در 6 گروه (هر گروه 6 سر موش) تقسيم بندي شدند. در گروه شماره يک موش ها پس از 24 ساعت گرسنگي و پس از آن تزريق نرمال سالين، بعد از گذشت يک ساعت بوسيله اتر آسان کشي شده و بلافاصله پس از لاپاراتومي کيسه صفرا خارج شده و وزن صفرا توسط ترازوي حساس تعيين گرديد. در گروههاي 2 و 3 اريترومايسن بصورت تک دوز و پس از 24 ساعت گرسنگي با دوزهاي 100 و 200 ميليگرم/کيلوگرم به صورت داخل صفاقي، به موش ها تزريق شد و آسان کشي و لاپاراتومي پس از گذشت يک ساعت انجام شد. ولي در گروه 4 و 5 اريترومايسين با دوز 100 ميليگرم/ کيلوگرم بصورت روزانه و براي 5 روز متوالي به صورت
ip به موش ها تزريق شد. با اين تفاوت که در گروه 5 موش ها، عصاره هيدروالکلي رقيق شده برگ کاسني را به صورت همزمان با تجويز اريترومايسين، با دوز 400 ميلي گرم/کيلوگرم به صورت ip دريافت مي کردند. در حاليکه موشهاي گروه 6 عصاره کاسني را با دوز فوق به تنهايي دريافت کردند.
نتايج: تعيين وزن صفرا در گروه هاي مختلف و مقايسه اين مقاديربا هم و با گروه نرمال، نشان داد که اريترومايسين به صورت تک دوز و به تنهايي مقدار صفراي موجود در کيسه صفرا را افزايش داده ولي به صورت تجويز دوره اي و متوالي از مقدار آن کاسته است. همچنين تجويز همزمان اريترومايسين و عصاره کاسني و عصاره کاسني به تنهايي اثري مشابه تزريق دوره اي اريترومايسين داشته و حجم صفراي موجود در کيسه صفرا را کاهش داده است.
نتيجه گيري: اريترومايسين و عصاره کاسني توليد صفرا را کاهش مي دهند
.

 

 

 

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 143  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی