مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير چاي (.Camellia Thea L) بر تسريع اثربخشي استامينوفن در سردرد

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: زنگي آبادي حكيمه*,صحرايي هدايت,حجت محسن
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: درد از شايعترين انواع درد در بيماران ميباشد. براي تسکين سردرد، متخصصان داروهاي مختلف شيميايي و غير شيميايي را به بيماران توصيه كرده اند. استامينوفن يکي از انواع رايج داروهايي است كه براي بهبود سردرد مورد استفاده قرار ميگيرد و همچنين از طرف ديگر، دم كرده برگ چاي (Camellia Thea L.) مهمترين نوشيدني رايج در دنيا بشمار ميرود. به نظر ميرسد كه آلکالوئيدهاي موجود در چاي ميتوانند متابوليسم استامينوفن را تحت تاثير قرار دهند. اين تحقيق به منظور بررسي اثر مصرف چاي بر بهبود اثربخشي استامينوفن انجام شده است.
روش كار: براي انجام اين آزمايش، 120 بيمار با شكايت از سردرد كه به بيمارستان شهيد مطهري شهرستان جهرم مراجعه كرده بودند انتخاب شدند تا در يك آزمون يك سو كور مورد مطالعه قرار گيرند. 58 بيمار به عنوان گروه آزمايش ابتدا يك ليوان چاي مينوشيدند و پس از گذشت 60 دقيقه يك قرص 365 ميليگرم استامينوفن به آنها داده شد. 62 بيمار نيز در گروه كنترول ابتدا يك ليوان آب گرم به جاي چاي مينوشيدند و پس از 60 دقيقه به آنها نيز يك قرص 365 ميليگرمي استامينوفن داده شد. شدت درد در دو زمان به وسيله يك پرسشنامه تعيين گرديد. اولين زمان اندازه گيري شدت درد 15 دقيقه قبل از دريافت چاي يا آب گرم بود و دومين زمان 60 دقيقه بعد از دريافت استامينوفن بود.
نتايج: نتايج نشان داد كه مصرف چاي قبل از دريافت استامينوفن بصورت معنيداري شدت درد را در گروه آزمايش نسبت به گروه كنترول كاهش داد. بعلاوه، بين دو گروه تفاوت معنيداري از نظر سن و جنسيت نبود.
نتيجه گيري: از اين آزمايشات ميتوان نتيجه گرفت كه نوشيدن چاي قبل از
مصرف استامينوفن باعث بهبود اثر دارو ميشود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 190  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی