برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر ضد دردی ترامادول و نقش آن در سندرم قطع مصرف مورفین ناشی از نالوکسان در موشهای وابسته

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: طيبي پويا,خيرخواه فرزان,مقدم نيا علي اكبر
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: پيشنهاد شده مصرف ترامادول با مرفين مي تواند باعث كوتاه شدن دوره اعتياد مرفين گردد. در اين مطالعه اثر ترامادول بر روي وابستگي به مرفين و آثار ضد دردي آن ارزيابي مي گردد.
روش: در تست ايجاد وابستگي موشها به پنج گروه تقسيم شدند: 1. مرفين، 2. مرفين و سالين، 3. گروه مرفين + (ترامادول 30 دقيقه قبل از نالوكسان) 4. گروه مرفين +
ترامادول 5. ترامادول. همچنين اثر ضد دردي با استفاده از تستهاي hot-plate, formalin و writhing در دوزهاي مختلف ترامادول (50,25,12.5mg/kg و 100 مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: در تست
jumping پرش موشها بعد از تزريق نالوكسان در گروه مرفين و ترامادول (08/7 ± 64/11 دقيقه) كمتر از گروه مرفين به تنهايي (9/7 ± 62/19 دقيقه) مي باشد (038/0=p). همچنين وزن ادرار و مدفوع در گروه سوم (ميانگين 28/0 ± 59/0 گرم) بيشتر از ساير گروه ها بوده است (0001/0>p). در تست hot-plate دوزهاي 50 و  100mg/kgترامادول تحمل بيشتري در موشها ايجاد کردند. بشترين اثر مربوط به دقيقه 30 و دوز  100mg/kg ترامادول (00/0± 15 ثانيه) (001/0>p) است. در تست فرمالين ترامادول 50 در فاز حاد (52/6±17/7) و مزمن (6/22 ± 5/19) بيشترين اثر را نشان دادند. در تست writhing يشترين اثر مربوط به ترامادول 50 مي باشد.
نتيجه گيري: به نظر ميرسد كه ترامادول مي تواند باعث افزايش عمق وابستگي به مرفين در موشها شود. همچنين دوزهاي بالاي ترامادول مي تواند اثرات ضد دردي قابل مقايسه ايي با مورفين در مدلهاي بيدردي
hot-plate, formalin  و writhing ايجاد نمايد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 86  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی