برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی میانکنش بین سیستم های آنژیوتنسینرژیک با سروتونرژیک بر اخذ آب در رتهای نر نژاد ویستار

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: عالمي رستمي شهربانو*,عريان شهربانو,زرين دست محمدرضا
 
 *گروه زيست شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه تربيت معلم تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: اخذ آب با چندين مکانيسم که در دهيدراتاسيون فعال شده اند، کنترل مي گردد. ساختار هايي از قبيل اندام ساب فورنيکال،هيپوتالاموس جانبي،OVLT ،AV3V  و هسته پره اپتيک نقش مهمي در اخذ آب دارند. آنژيوتنسين II يکي از نوروترانسميترهاي مهم در تنظيم هومئوستازي مايعات بدن است. نورونهاي سروتونرژيک از هسته رافه در مزنسفال منشا مي گيرند ورسپتور هاي آن در لامينا ترميناليس  مشخص شدند. در اين پژوهش، تداخل اثر بين سيستم آنژيوتنسينرژيک و سروتونرژيک بر اخذ آب مورد بررسي قرار گرفت.
روشها: براي تيمار درون بطني با قرار دادن موش در دستگاه استريوتاکس و  تثبيت سر حيوان يک کانول راهنما در بطن جانبي سمت راست موشهاي نر بالغ در محدوده
وزني 250-200 گرم قرار گرفت. پس از دوره نقاهت حيوانات به مدت 24 ساعت از آب محروم شدند سپس داروها تزريق شده و ميزان نوشيدن آب به مدت يک ساعت اندازه گيري شد.
نتايج: نتايج نشان دادند که فلوکسيتين، آگونيست
 رسپتور  HT2-5 (5،10،20 µg/rat)به طور معني دار نسبت به گروه کنترل در ميزان آب مصرفي افزايش داده است p<0.001.
رسپيرودون، آنتاگونيست رسپتور HT2-5 ،(1،2،0.5, 0.25 µg/rat) لوزارتان آنتاگونيست رسپتور  AT1 (90 ،45 ،5/22 µg/rat)به طور معني دار کمتر از گروه کنترل بوده است (p<0.001) و پيش تيمار لوزارتان اثر افزايشي فلوکسيتين و اثر کاهشي رسپيرودون را در اخذ آب مهار مي نمايد.
نتيجه گيري: داده هاي حاضر دلالت بر آن دارد که تداخل اثري بين  سيستمهاي آنژيوتنسينرژيک و سروتونرژيک بر اخذ اب وجود دارد. تزريق درون بطني سروتونين، مسير آنژيوتنسينرژيک مرکزي را فعال مي نمايد که در نهايت فعال شدن
رسپتورهايAT1 ، آزادسازي وازوپرسين را تحريک مي کند و مسير هاي سروتونرژيک صعودي در تنظيم تشنگي القا شده با دهيدراتاسيون و آنژيوتنسين مغز دخالت دارند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 43  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی