برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه تغییرات آنزیم AchE در سلولهای کشت یافته هیپوکامپ رات در حضور پاروکسان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بهرامي فريده*,يوسف پور ميترا,مهراني حسينعلي,عسگري عليرضا,خوش باطن علي
 
 *دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله (عج)، دانشكده پزشكي، گروه فيزيولوژي و بيوفيزيك
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

سميت فوق العاده ارگانوفسفره ها از اهميت ويژه اي در بحث سم شناسي برخوردار است. پاروكسان بعنوان متابوليت فعال پاراتيون عموما بعنوان حشره كش مورد استفاده واقع ميشود. پاروكسان مهاركننده آنزيم AchE است كه بيشتر اثرات سمي آن ناشي از زيادي فعاليت كلينرژيك در سيستم عصبي محيطي و مركزي است. در اين مطالعه جهت بررسي سميت سلولي پاروكسان و مکانيسم آن از نوزادان يك روزه رات استفاده شد. هيپوكامپ نوزادان در محيط استريل استخراج گشته و در محيط كشت نروبازال/B27 کشت داده شدند. پس از ۴۸ ساعت نرونها به مدت ۲۴ ساعت و يك هفته در معرض پاروكسان (۵۰ و ۱۰۰ ميكرومولار) واقع شدند. نتايج نشان داد كه يك هفته پس از ۲۴ ساعت در معرضگذاري تغييري در ميزان فعاليت آنزيم AchE وجود نداشته و در گروهي كه يك هفته در معرض پاروكسان بوده اند نيز عليرغم كاهش فعاليت AchE اما اين كاهش معني دار نيست لذا به نظر ميرسد كه شايد كاهش مشاهده شده در viability نرونها مستقل از سيستم كلينرژيك بوده و عليرغم بروز مرگ و مير امكان جبران و بهبودي در امر توليد آنزيم AchE ميتواند وجود داشته باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 31  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی