نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

گيرنده GABAB و حساسیت به درد در ضمن سیکل استروس با استفاده از تست فرمالین

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: طاهريان فرد مهناز,بزرگي هومن*,گوهري نيا م.
 
 *شيراز، دانشگاه شيراز، دانشكده دامپزشكي، بخش فيزيولوژي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

حساسيت به درد به جنس و فاز سيكل استروس بستگي دارد. از طرفي اثر گابا بر درد گزارش شده است. بنابراين هدف مطالعه حاضر تعيين اثر باكلوفن (آگونيست گيرنده (GABAB بدنبال تزريق CGP35348 (آنتاگونيست گيرنده (GABAB در ضمن سيكل استروس مي باشد. موش هاي ماده بالغ با وزن 200-220 گرم استفاده شد. موشها در سيكل نوري 12 ساعت نور و 12 ساعت تاريكي و درجه حرارت 20±4 نگهداري شدند. آب و غذا آزادانه در اختيار حيوانات بود. حساسيت به درد بوسيله تست فرمالين انجام شد. تست فرمالين بوسيله تزريق 50 ميكروليتر فرمالين 5/2% در پاي عقبي در مراحل مختلف سيكل استروس انجام شد. حيوانات به سه گروه تقسيم شدند: 1- كنترل (حيوانات دست نخورده)، 2- شاهد (2 ميكروليتر مايع مغزي نخاعي مصنوعي در بطن جانبي مغز تزريق شد) 3- گروه آزمايش (2 ميكروليتر CGP35348 در دو روز 3 و 5 ميكروگرم در يك موش صحرايي و 15 دقيقه بعد 2ميكروليتر باكلوفن در دوز 25/8 ميكروگرم در يك موش صحرايي در بطن جانبي مغز تزريق شد). داده‌ها توسط آناليز واريانس دو طرفه مكرر و تست تشخيص توكي مورد بررسي قرار گرفتند. سطح معني‌داري (P<0.05) در نظر گرفته شد. داده ها نشان داد كه باكلوفن پس از استفاده از دو دوز CGP35348 تغيير معني داري (P>0.05) در حساسيت به درد در تمام مراحل سيكل استروس نسبت به گروه كنترل و شاهد ايجاد نكرد. حساسيت به درد در مراحل مت استروس و داي استروس نسبت به مراحل پرو استروس و استروس بطور معني داري (P<0.05) كمتر بود. بر طبق نتايج حاضر CGP35348 در هر دو دوز مورد مطالعه بطور كامل اثر بي دردي باكلوفن را در مراحل مختلف سيكل استروس حذف كرد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 46  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی