برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مصرف داروهای ضد باکتریایی دامپزشکی در ایران بر اساس اعداد و ارقام

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جلال زاده شهري منصوره*,فخرکاظمي محسن,صادقي هشجين گودرز
 
 *بخش فارماکولوژي، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: داروهاي ضدباکتريايي در انسان و حيوانات جهت درمان و پيشگيري از عفونتهاي باكتريايي و نيز براي افزايش بهره وري در حيوانات مولد غذا استفاده ميشود. کاربرد گسترده اين داروها خارج از پزشکي نگرانيهاي جدي در ارتباط با ظهور باکتريهاي مقاوم در انسان بوجود آورده است. اين مطالعه با هدف بررسي وضعيت مصرف داروهاي ضدميکروبي در طي دوره 8 ساله در سطح کشور انجام گرفته است.
مواد: اطلاعات خام از سازمان دامپزشکي کشور اخذ گرديد. محاسبات مربوط به پمادهاي پستاني بر اساس تعداد تيوب مصرفي صورت پذيرفت. داروهاي آنتي باکتريال به 8 گروه تقسيم بندي گرديد. براي تجزيه و تحليل آماري و معني داري بين گروههاي مختلف از آناليز واريانس يکطرفه و آزمون بونفروني استفاده شد.
نتايج: مقايسه آماري از وجود اختلاف معني دار در مصرف بين گروههاي 8 گانه حکايت داشت
(p<0.001). بر اساس نتايج حاصله از مطالعه حاضر، در ايران بيشترين ميزان مصرف داروهاي آنتي باکتريال به تتراسيکلينها اختصاص دارد و پس از آن به ترتيب سولفاناميدها، آمينوگليکوزيدها، فلوروکينولون ها، ماکروليدها، پني سيلين ها و داروهاي متفرقه و کلرامفنيکل قرار دارند. در سالهاي 77، 78، 79، 80، 81، 82 و 83 در مقايسه با سال اول مطالعه (يعني سال 76) ميزان مصرف داروهاي دامي به ترتيب 47%، 4%، 44%، 90%، 90%، 99% و 150% بيشتر بوده است. خلاصه اينکه در مدت هشت سال مورد مطالعه، مصرف داروهاي دامي در سال آخر با 150% افزايش به 2.5 برابر رسيده است.
نتيجه گيري: در بررسي حاضر مشخص گرديد وضعيت توزيع (مصرف) داروهاي ضد باکتريايي در ايران طي دوره 8 ساله در سطح کشور از الگوي خاصي (مانند تغيير مسير از داروهاي پرخطر به داروهاي کم خطر) تبعيت نميکند
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 240  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی