نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی علل مصرف خود سرانه دارو

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جعفري فرهاد*,دواتي علي,تبار كامبيز
 
 *دانشکده ﭘزشکي شاهد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: مصرف دارو بدون تجويز ﭘزشکان يکي از موارد شايع بهداشتي درماني٬ از جمله در کشور ما مي باشد که بدون شک در اغلب موارد عوارضي را براي مصرف کنندگان بدنبال خواهد داشت. عوامل و علل متعددي با مصرف دارو بطور خودسرانه متصور است که در اين مطالعه به بررسي آنها ﭘرداختيم.
مواد و روشها: اين مطالعه از نوع مقطعي و با جنبه هاي توصيفي تحليلي بوده٬ نمونه ها که 394 نفر بودند بطور تصادفي و از بين فرهنگيان شهر تهران انتخاب شدند دادها بوسيله ﭘرسشنامه اي محقق ساخته گردآوري شد و جهت تجزيه و تحليل از نرم افزار
spss استفاده شد.
يافته ها: ميانگين سن نمونه ها 39 سال با انحراف معيار 9 بود 54.5 درصد نمونه ها خانم بودند. نمونه ها مهمترين علل مصرف خودسرانه دارو را به ترتيب: جزيي بودن علايم بيماري و عدم نياز به ﭘزشک ٬استفاده قبلي از دارو و بهبودي و وجود علايم مشابه ٬تجويز مشابه نسخه از سوي ﭘزشک٬ توصيه افراد به فوايد درماني دارو٬ عدم اعتقاد و اعتماد به ﭘزشکان٬ عدم وجود مراکز درماني نزديک محل سکونت ٬اطمينان از بي خطر بودن دارو.همچنين در اين مطالعه ارتباط بين متغيرهاي زمينه اي با مصرف بيان شده توسط نمونه ها مورد بررسي قرار گرفته است.
نتيجه گيري: مصرف خودسرانه دارو در نمونه ها قابل توجه بوده خصوصا علل بيان شده قابل تامل بوده با افزايش سطح آگاهي افراد ميتوان موارد را کاهش داد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 106  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی