نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر داروی فلووکسامین بر میزان هورمونهای تستوسترون و تغییرات بافت بیضه در موش صحرایی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: توكلي فرناز*,مختاري مختار,شريعتي مهرداد
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كازرون
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: فلووكسامين مهار كننده اختصاصي باز جذب سروتونين است. از آن در درمان وسواس ناخواسته، پر اشتهايي عصبي و افسردگي استفاده مي شود.
روشها: حيوانات مورد استفاده 50 سر موش صحرايي نر بالغ از نژاد ويستار با وزن
220±10 گرم بودند كه به 5 گروه كنترل، شاهد و تجربي تقسيم شدند. گروه كنترل چيزي دريافت نكردند. گروه شاهد روزانه 05/0 ميلي ليتر اتانول محلول در 15/0 ميلي ليتر آب مقطر دريافت كرد. گروههاي تجربي روزانه 60 (mg/kg) و 30 و 15 دارو به مدت 14 روز به صورت درون صفاقي گرفتند. در پايان روز چهاردهم، براي اندازه گيري غلظت سرمي هورمون LH، FSH و تستوسترون خونگيري از قلب به عمل آمد. همچنين بيضه ها خارج شدند و پس از تهيه مقاطع بافتي و رنگ آميزي، تغييرات بافتي بيضه نيز بين گروههاي تجربي و كنترل بررسي شد.
نتايج: با استفاده از آزمون
ANOVA، دانكن و t-test ارزيابي شد. نتايج نشان داد دوز حداكثر دارو در پايان روز چهاردهم باعث كاهش معني دار غلظت سرمي تستوسترون در سطح p£0.05 مي شود. اختلاف معني دار در غلظت سرمي هورمون LH، FSH و تراكم سلول هاي بيضه در گروههاي تجربي نسبت به گروه كنترل مشاهده نشد.
نتيجه گيري: احتمالا فلووكسامين در طي دوره 14 روزه از طريق كاهش حساسيت گيرنده هاي
LH در سلولهاي لايديگ منجر به كاهش فعاليت بيضه براي ترشح تستوسترون مي گردد همچنين با افزايش ترشح پرولاكتين، ملاتونين و سروتونين باعث مهار برخي از آنزيم هاي موجود در مسير سنتز استروئيدها مي شود. نتايج حاصل از مطالعات بافت بيضه نشان مي دهد فلووكسامين در طول 14 روز تاثير معني داري بر زنجيره اسپرماتوژنز و تراكم سلولهاي سرتولي ولايديگ ندارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 544  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی