برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

سروتایپینگ و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیاکلی جدا شده از موارد عفونتهای ادراری در شهر کرمان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: قنبرپور رضا,اروميه يي مهلا,خليلي فرزانه
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: اشريشياکلي جز باکتري هاي معمول دستگاه گوارش است ولي بيشتر سويه هاي اين باکتري در دستگاه ادراري انسان عفونت ايجاد مي کنند. هدف از اين بررسي تعيين فراواني سروتيپ هاي شايع و حساسيت آنتي بيوتيکي سويه هاي درگير در عفونتهاي ادراري در کرمان بوده است.
روشها: در طي سالهاي 83-84 تعداد 100 سويه
E.coli از عفونت هاي ادراري انسان جدا شده و جهت تعيين سروتيپ به موسسه رازي کرج ارسال گرديد. همچنين حساسيت سويه هاي جدا شده نسبت به 9 آنتي بيوتيک کلوگزاسيلين، فلومکوئين، سيپروفلوکساسين، كلرامفنيكل، انروفلوكسازين، آمپي سيلين، جنتامايسين، تتراسايكلين و تري متوپريم سولفامتوکسازول بروش انتشار ديسک مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: از تعداد 100 سويه
E. coli جدا شده 68 مورد غير قابل تايپينگ بوده و 4مورد سويه خشن بودند. 28 سويه قابل تايپينگ متعلق به 5 گروه سرمي بودند که شامل: 9 سويه سروتيپ 7 ,O6 سويه سروتيپ 5 ,O2 سويه سروتيپ 6 ,O9 مورد سروتيپ O8، يک مورد O20 بود. بيشترين مقاومت آنتي بيويتکي در بين سويه هاي جدا شده نسبت به آنتي بيوتيک هاي کلوگزاسيلين و فلومکوئين به ميزان 100٪ و 98٪ و کمترين مقاومت آنتي بيوتيکي نسبت به سيپيروفلوکساسين به ميزان 17٪ برآورد گرديد.
نتيجه گيري: استفاده بي رويه از آنتي بيوتيک ها موجب انتخاب سويه هاي مقاوم شده و در نهايت منجر به افزايش سطح مقاومت آنتي بيوتيکي سروتيپ هاي
E.coli مي گردد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 96  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی