برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی رادیولوژیک و بیومکانیک کال استخوان تیبیا متعاقب تابش امواج اولتراسوند منقطع با فرکانس پایین در خرگوش

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كاكا غلامرضا*,صدرايي سيدهمايون,بهادران حسين,ايماني حسين,اسدي محمدحسين,مفيد محمود,رضايي يداله,تركمان گيتي
 
 *تهران، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله (عج)، پژوهشکده طب رزمي، مرکز تحقيقات تروما
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

کاربرد امواج اولتراسوند با شدت پايين به منظور تسريع التيام زخم، اصلاح روند توليد بافت اسكار و كاهش درد ميباشد. در مورد تاثير آن بر روند التيام شكستگي استخوان و ميزان دوز و زمان موثر آن بحث و اختلاف نظر وجود دارد. در تحقيق حاضر، اثرات اولتراسوند درماني بر التيام شكستگي استخوان تيبياي خرگوش مورد بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق تعداد 18 سر خرگوش نرسفيد از نژاد Dutch كه حدود 2.5-3 kg وزن و حدود شش ماه سن داشتند مورد استفاده قرار گرفتند. خرگوشها تحت بيهوشي عمومي و در شرايط استريل، به روش جراحي، يك شكستگي عرضي در قسمت مياني تنه استخوان تيبياي پاي راست آنها ايجاد نموده و با استفاده از فيكساتور خارجي استخوان فيكس گرديد. خرگوش ها به طور تصادفي به يک گروه كنترل و دو گروه اولتراسوند درماني 50 و 100 ميلي وات بر سانتي متر مربع تقسيم شدند. در خرگوشهاي گروه تجربي از امواج اولتراسوند منقطع، با دوز 50 و 100 ميلي وات بر سانتي متر مربع و به مدت15 دقيقه روزانه استفاده شد. در خرگوشهاي گروه كنترل نيز، دستگاه اولترسوند به كار گرفته شد با اين تفاوت كه شدت جريان دستگاه صفر بود. بعد از گذشت 7 هفته، خرگوشها به روش استنشاق با كلروفورم در فضاي بسته كشته شدند. به دقت فيكساتور خارجي از پاي حيوانات باز كرده و استخوان تيبياي آنها همراه با کال استخواني به طور كامل خارج گرديد. پس از انجام راديو گرافي از نمونه ها، در دو نماي قدامي خلفي و طرفي، تست بيو مكانيك به روش خمشي (bending) با استفاده از دستگاه Zwick بر روي استخوانها انجام گرديد. نتايج بررسيهاي راديوگرافي استخوانها در گروههاي مختلف، نشان داد كه ميانگين ميزان كال در گروه كنترل 3.50±0.35 و در گروه تجربي (50 ميلي وات بر سانتيمتر مربع) 2.55±0.25 و همچنين در گروه تجربي (100 ميلي وات بر سانتيمتر مربع) 3.25±0.38 بود که اختلاف معني دار آماري را بين اين گروهها نشان نداده است. نتايج حاصل از تست بيو مكانيك استخوانها نيز نشان داد كه ميانگين مقاومت استخوان در گروه كنترل 65.75±6.16 و در گروه تجربي (50 ميلي وات بر سانتيمتر مربع) 49.4±5.27 و همچنين در گروه تجربي (100 ميلي وات بر سانتيمتر مربع) 79.00±15.63 بود که اختلاف معني دار آماري را بين اين گروهها نشان نداده است. نتايج تحقيق حاضر مويد آن است كه اولتراسوند درماني طبق برنامه اجراشده تاثيري بر روند التيام شكستگي و شکل گيري کال در استخوان تيبياي خرگوش نداشته است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 115  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی