برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر داروی توپیرامات بر رفتارهای جنسی و تغییرات بافت بیضه در موشهای صحرایی نر بالغ

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شريعتي مهرداد,قوامي مهرنوش
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: گزارشهاي پراكنده اي از اثرات داروي توپيرامات بر روي اسپرماتوژنز ارايه شده، اما در مورد اثر اين دارو بر رفتارهاي جنسي سوابقي مشاهده نشده است. طبق گزارشات تاثير توپيرامات در روند اسپرماتوژنز و عملكرد بيضه به اثبات رسيده است. هدف از اين تحقيق تعيين تاثير داروي توپيرامات بر رفتارهاي توليد مثلي موشهاي صحرايي نر بالغ در سال 1385 ميباشد.
روش ها: در اين مطالعه تجربي تعداد 50 سر موش صحرايي نر بالغ از نژاد ويستار انتخاب و به 5 گروه 10 تايي تقسيم شدند. وزن موشها 200 تا 220 گرم بود. گروه شم حلال دارو و گروههاي تجربي نيز به ترتيب مقادير 200، 100، 25 ميليگرم بر كيلوگرم داروي توپيرامات دريافت كردند، گروه كنترل نيز هيچ ماده اي دريافت نميكرد. دارو به مدت 28 روز به صورت زيرجلدي تزريق شد. پس از هر بار تزريق رفتارهاي جنسي مشاهده و در پايان روز بيست و هشتم بيضه ها خارج و مقاطع بافتي تهيه و به وسيله ميكروسكوپ توري بررسي شدند.
نتايج: مدت زمان تاخير در جفتگيري، مدت زمان تاخير در دخول، دوره زماني پس انزالي و مدت زمان تاخير در انزال افزايش معني داري را در مقايسه با گروه كنترل نشان دادند
(P<0.05) و تعداد دفعات جفت گيري همراه با دخول و دوره زماني بين دخولي كاهش يافتند (P<0.05). فاكتورهاي تعداد دفعات جفت گيري بدون دخول و كفايت جفت گيري هيچ تغييري را نشان ندادند. بررسي هيستولوژيكي بافت بيضه نشان داد كه تجويز توپيرامات با مقدار 200 ميلي گرم بر كيلوگرم باعث كاهش تراكم اسپرماتوزوييدها در لوله هاي مني ساز و كاهش سلول هاي سرتولي ميشود اما تغييري از نظر آرايش و تعداد سلولهاي لايديگ به وجود نمي آورد.
نتيجه گيري: بر اساس اين تحقيق و مطالعات ساير محققان احتمالا توپيرامات باعث كاهش انگيزش و عملكرد جنسي مي شود. هم چنين با تاثير مستقيم بر بافت بيضه باعث از بين رفتن اسپرماتوزوييد و كاهش سلول هاي سرتولي مي شود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 428  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی