برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر تراکمهای مختلف β- گلوکان بر مقدار سنتزپرولاکتین داخل سلولی در سلولهای GH3/B6

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: شاعرزاده فاطمه*,سپهري حوري,حسين قمرتاج,گليايي بهرام,دلفي لادن,رسولي ياسمن
 
 *دانشکده زيست شناسي، پرديس علوم٬ دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: پرولاكتين هورموني پلي پپتيدي است كه از غده هيپوفيز ترشح مي شود و عمل اصلي آن در بدن٬ تحريك ترشح شير (لاكتاسيون) است. اين هورمون بيش از 300 عملكرد متنوع در جانوران دارد كه در شش گروه تنظيم فشار اسمزي٬ رشد و نمو٬ متابوليسم٬ رفتار٬ توليد مثل و تنظيم ايمني تقسيم بندي مي شوند. نقش پرولاكتين در سيتم ايمني اخيرا مورد مطالعه قرار گرفته است. گلوكانها كه تاثير آنها بر سنتز پرولاكتين در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته پليمرهاي گلوكز هستند كه تركيب اصلي ديواره قارچها٬ گياهان و برخي باكتريها را تشكيل مي دهند و اثرات تحريكي بر سيستم ايمني دارند.
روشها: در اين مطالعه٬ از سلولهاي
GH3/B6 كه هورمونهاي پرولاكتين و رشد را ترشح مي كنند استفاده شده است. ميزان پرولاكتين داخل سلولي با استفاده از ليزت اين سلولها توسط كيت اليزا سنجيده شد. سلولها با غلظتهاي 150, 5 gr/mlm و 250 گلوكان به مدت 48 ساعت تيمار شدند. از (50 nM) TRH به عنوان كنترل مثبت و دكستران (50 nM) به عنوان كنترل منفي استفاده گرديد.
نتايج: نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه غلظتهاي 150 و 250 ميكروگرم بر ميلي ليتر
b-گلوكان سنتز پرولاكتين را به مقدار قابل توجهي نسبت به نمونه كنترل افزايش مي دهند (P<0.05)٬ در حاليکه غلظت -b 5 mgr/ml گلوکان اثري بر سنتز پرولاکتين ندارد.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده مويد اين مطلب است که
b- گلوکان با غلظتهاي بالا محرک سنتز پرولاکتين داخل سلولي مي باشد. از آنجايي که اثر افزايشي دکستران بر روي سنتز پرولاکتين ديده نشد پس اين ماده از طريق گيرنده هاي اختصاصي خود عمل مي کند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 69  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی