برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی علل خشکی زاینده رود و تاثیر آن بر صنعت گردشگری در اصفهان از دیدگاه مردمی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: چمني عاطفه*,كاظمي محدثه
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، گروه محيط زيست
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مخاطرات طبيعي و بحران هاي زيست محيطي ايران، راهكارها و چالش ها
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه كيان طرح دانش
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

ايران جزء کشورهاي خشک و نيمه خشک جهان محسوب مي شود و استان اصفهان با ميانگين بارش حدود 120 ميلي متر در سال يکي از استان هاي کم آب ايران به شمار مي رود که در سال هاي اخير با مشکلات زيادي نظير کاهش نزولات جوي، افت شديد در سطح منابع آب زيرزميني، آلودگي هاي صنعتي، خشک شدن تالاب گاوخوني و نيز بروز تنش هاي اجتماعي مواجه بودند. حوضه رودخانه زاينده رود 41.500 کيلو متر مربع است. برآورد مي شود جريان آب اين رودخانه در مطلوب ترين شرايط 1.2 کيلو متر مربع در سال و يا 38 متر مکعب در ثانيه است. هدف از اين پروژه بررسي علل خشکي زاينده رود و تاثير آن بر صنعت گردشگري در اصفهان از ديدگاه مردمي است. ابتدا با بررسي هاي متعدد کتابخانه اي و مرود منابع، پرسشنامه اي شامل 20 سوال تعيين گرديد. به منظور بررسي روايي و پايايي سوالات پرسشنامه تعداد 30 پرسشنامه در ميان مردم شهر اصفهان توزيع گرديد و داده ها در نرم افزار SPSS وارد و آلفاي کرونباخ محاسبه گشت. با توجه به آلفاي کرونباخ به دست آمده (0.5)، تغييراتي در سوالات ايجاد و در مرحله بعد 384 پرسشنامه در ميان مردم حاضر در شهر اصفهان توزيع گرديد. تجزيه و تحليل نتايج با استفاده از نرم افزاز آماري spss-20 در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي انجام گرديد. نتايج در سه بخش يافته هاي توصيفي مربوط به نمونه پژوهش، يافته هاي مربوط به متغيرهاي پژوهش و يافته هاي استنباطي مربوط به فرضيات پژوهش مورد تحليل قرار گرفت. از ديدگاه جامعه آماري مورد مطالعه، بيشترين خسارت مربوط به خشکي زاينده رود به کشاورزي منطقه تحميل مي شود.

 
کلید واژه: زاينده رود، خشکسالي، گاوخوني، پرسشنامه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 1258   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی