مشخصات مقاله

عنوان: 

مکان يابي اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از مدل AHP و SWOT

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسيني رحيم*,ابراهيمي مهدي
 
 *دانشگاه پيام نور، مرکز وزوان، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مخاطرات طبيعي و بحران هاي زيست محيطي ايران، راهكارها و چالش ها
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی: موسسه كيان طرح دانش
زمان:  1395دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

با توجه به اينکه اصلي ترين نياز آسيب ديدگان ناشي از زلزله داشتن يک سرپناه مي باشد و نمي توان بعد از وقوع زلزله، سريعا مکان هاي مناسب براي آسيب ديدگان زلزله را تهيه ديد، بايد قبل از وقوع چنين بحران هايي، مکان هاي مناسب از نظر (دسترسي به کاربري هاي شهري، داشتن امنيت، دوري از مناطق مخاطره خيز و ...) را براي آسيب ديدگان زلزله را فراهم کرد. بدين منظور پژوهش حاضر بر آن است تا مکان هاي بهينه اسکان موقت آسيب ديدگان از زلزله احتمالي را براي شهر نقده مورد پيش بيني قرار داده و با تلفيق برنامه ريزي صحيح، مديريت بحران زلزله را با ايجاد تسهيلات لازم جهت شناخت مکان هاي مناسب اسکان موقت ياري نمايد، به طوري که در صورت وقوع سانحه زلزله، امکان برقراري سريع اردوگاه ها براي زلزله زدگان ميسر گردد. در اين مطالعه با استفاده از 9 معيار در قالب معيارهاي طبيعي و انساني و با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي و سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) مکان يابي مناطق اسکان موقت در شهر نقده پرداخته شده است. نتايج تحقيق نشان دهنده کمبود فضاهاي کافي از جمله پارک ها و فضاهاي باز شهري جهت استقرار زلزله زدگان در سطح شهر نقده مي باشد، که اين امر در بافت مرکزي شهر واضح تر از ساير بخش ها ديده مي شود. در ضمن باتوجه به شاخص هاي گزينش شده، فضاي سبز قالاباشي و فضاي سبز جلوي ترمينال مناسب ترين مکان براي استقرار سايت هاي اسکان موقت شناسايي گرديده اند.

 
کلید واژه: مديريت بحران، مکان يابي، زلزله، اسکان موقت، نقده
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 177   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی