برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تدوين استراتژي مديريت پسماندهاي شهر اردبيل با استفاده از رويکرد تحليل عوامل استراتژيک (SWOT) و ماتريس برنامه ريزي کمي راهبردي (QSPM)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عبدالهي طالب*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مخاطرات طبيعي و بحران هاي زيست محيطي ايران، راهكارها و چالش ها
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه كيان طرح دانش
زمان:  1395دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مديريت پسماند در شهرهاي بزرگ، به شيوهاي اصولي و با رعايت مسائل زيست محيطي، يکي از مهمترين موضوعات مورد بحث در زمينه مديريت شهري ميباشد. افزايش آگاهيهاي عمومي نسبت به مسائل بهداشتي و زيست محيطي از يک طرف و محدوديت منابع (انرژي و مواد) در سطح دنيا و افزايش تقاضا به خصوص در کشورهاي در حال توسعه از طرف ديگر برنامه ريزان شهري را بر آن داشته است تا نسبت به طراحي و اجراي روشهاي بهينه مديريت پسماند، که بر اساس نگرش توسعه پايدار بوده و مسائل اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي را هم زمان و در کنار يکديگر در نظر داشته باشد، اقدام نمايند.چنين روش هايي همواره نيازمند اتخاذ جهت گيري هاي هدفمند بوده که اين مهم مستلزم استفاده از روش هايي مي باشد که قادر باشند با تحليل وضع موجود و شناسايي عوامل اثرگذار بيروني و دروني، سطح بهينه حرکت مديريت را تعيين نمايند. هدف از اين سيستم هاي مديريتي پسماند، بهينه کردن سامانه مديريت پسماند است. اين پژوهش به شيوه توصيفي- تحليلي به کمک مدل SWOT در راستاي براي دستيابي به به اهدافي مثل حفاظت از محيط زيست، توسعه پايدار، ارتقاي بهداشت شهري و حفظ سلامت شهروندان اردبيل و دفن بهداشتي پسماندها اين تحقيق با توجه به نگرش مسوولين محلي در دستور کار قرار گرفت. در اين تحقيق ابتدا براي ارزيابي عوامل راهبردي دروني و بيروني از ماتريس هاي IFE و EFE استفاده شده است. سپس براي تهيه استراتژي هاي مديريتي جهت ارتقاء سطح مديريت اجرائي پسماند در شهر اردبيل، ماتريس SWOT ترسيم شده و درنهايت به منظور تحليل و الويت بندي استراتژي ها QSPM استفاده گرديد. بررسي نتايج ماتريس عوامل داخلي (IFE) و عوامل خارجي (EFE) نشان مي دهد که مديريت فعلي پسماند در شهر اردبيل در بخش عوامل داخلي ضعيف عمل مي کند، در حالي که ارزيابي عوامل خارجي نشان دهنده آن است که عملکرد اين سيستم در خصوص استفاده از فرصتها و مقابله با تهديدها نسبتا قابل قبول است. همچنين نتايج ماتريس QSPM نشان داد که از بين 8 راهبردهاي تدوين شده بالاترين جذابيت مربوط به وضع قوانين در خصوص کاهش و تفکيک زباله در مبداء توليدي با نمره 5.28 و پايين ترين جذابيت مربوط به راهبرد فرهنگ سازي و ارتقاء آموزش عمومي براي تغيير الگوي مصرف با نمره 3.58 مي باشد.

 
کلید واژه: مديريت پسماند، مديريت راهبردي، SWOT، QSPM، اردبيل
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 350   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی