برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات میدان های الکترومغناطیسی بر گلوکز و تری گلیسیرید در موش سوری نر

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جعفري حسين,پيري حسين,ميري سيدروح اله*,جهاني هاشمي حسن,بابايي حميدرضا
 
 *دانشگاه شاهد، دانشكده پزشكي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

گلوكز و تري گليسيريد و كلسترول به عنوان تركيبات مهم بدن هم به عنوان منابع انرژي و هم با حضورشان در ساختار ماكروملكول هاي بيوشيمايي، نقش مهمي در بقاي سلامت موجودات زنده از حمله انسان ايفا مي نمايند. در بسياري از موارد از امواج الكترومغناطيس تحت شرايطي به عنوان درمان و طب جايگزين استفاده مي شود بر آن شديم تا اثرات ميدان مغناطيسي بر سه فاكتور فوق را مورد بررسي قرار دهيم.
روش ها: تعداد 30 راس موش سوري نر با ميانگين وزني 35 گرم به طور تصادفي انتخاب و در 5 گروه شش تايي تقسيم شدند. يكي از گروه ها به عنوان شاهد و چهار گروه ديگر در ميدان مغناطيسي به مدت 10 روز، روزانه 2 ساعت در وقت ثابتي از روز قرار گرفتند. گروه هاي چهارگانه با شرايط زير در معرض ميدان مغناطيسي قرار گرفتند: 1) گروه دوم
N= 25 (فركانس) با شدت 50 ميكروتسلا. 2) گروه سوم N= 50 (فركانس) با شدت 250 ميكروتسلا. 3) گروه چهارم N= 75 (فركانس) با شدت 150 ميكروتسلا. 3) گروه پنجم N= 100 (فركانس) با شدت 350 ميكروتسلا. در روز يازدهم از تمامي موش ها خونگيري به عمل ميزان گلوكز، تري گليسريد و كلسترول پلاسما اندازه گيري گرديد.
نتايج: نتيجه به دست آمده حاكي از آن بود كه گلوكز موش هاي در معرض ميدان كاهش يافت و اين كاهش براي ميدان مغناطيسي با فركانس
N= 75 و شدت ميدان 150 ميكروتسلا بيشتر بود (P<0.05). ميزان تري گليسريد موش هاي در معرض ميدان به جز ميدان با فركانس N= نسبت به گروه شاهد افزايش يافت و اين افزايش در ميدان هاي با فركانس 100 و 75 تقريبا مساوي و بيش از دو ميدان ديگر بود و ميدان با فركانس N= 25 سبب كاهش تري گليسريد نسبت به گروه شاهد گرديد. ولي اين كاهش معني دار نبود. ميدان هاي الكترومغناطيس نه تنها كلسترول پلاسمايي را كاهش نداد بلكه كلسترول را در فركانس هاي 50، 75، 100 هرتز نسبت به گروه شاهد (P<0.05) افزايش داد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 79  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی