برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر پیشگیرانه عصاره اکیناسه پورپوره آ بر روی ناهنجاری های جنینی ناشی از سیکلوفسفامید در رات

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: نجف زاده ورزي حسين*,خاكسار محمود
 
 *دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: سيکلوفسفاميد به عنوان داروي ضد سرطان و ايمنوساپرسيو براي جلوگيري از رد پيوند مي باشد. از طرفي بر اساس مطالعه نويسندگان اين مقاله و همکاران (2006) عصاره گياه اکيناسه پورپوره آ در کاهش درصد وقوع شکاف کام ناشي از فني توئين در موش سوري مفيد بوده است. هدف اين مطالعه ارزيابي نقش اين عصاره گياه در کاهش درصد ناهنجاري هاي ناشي از سيکلوفسفاميد در جنين رات بود.
روشها: اين مطالعه در سه گروه از رات ها (در هر گروه شش سر) به شرح زير انجام شد.
گروه اول: در روز سيزدهم آبستني نرمال سالين تجويز شد (گروه شاهد). گروه دوم: به رات هاي اين گروه سيکلوفسفاميد با دوز
15 mg/kg-ip در روز سيزدهم آبستني تجويز گرديد. گروه سوم: همانند گروه دوم عمل شده، همچنين عصاره اكيناسه پورپوره آ با دوز 400 mg/kg-ip با دوبار تزريق (يك بار همزمان با سيکلوفسفاميد و يك بار دوازده ساعت بعد) تجويز گرديد. در روز بيستم آبستني رات ها با اتر بيهوش شده و پس از باز كردن محوطه شكمي، جنين ها خارج شدند. در مورد هر رات، تعداد، وزن و قد جنين ها و ناهنجاري ها ماکروسکوپي تعيين گرديد. سپس جنين ها با آليزارين قرمز- آلسين آبي رنگ آميزي شدند و سيستم اسكلتي به كمك دستگاه استريوميكروسكوپ از نظر ناهنجاري ها بررسي شد.
نتايج: در گروه اول (شاهد) هيچگونه ناهنجاري مشاهد نشد. درصد شکاف کام در گروه هاي دوم و سوم به ترتيب 46/38 و 28/14 بود. وقوع اگزنسفالي در هر دو گروه 100% مشاهده شد، درصد امفالوسل در گروههاي فوق به ترتيب 07/23 و 76/4 بوده است و نيز درصد باز بودن چشم و کوتاه بودن فک پائين به ترتيب 07/23، و صفر بود.
نتيجه گيري: بنابراين اکيناسه توانايي کاهش برخي از ناهنجاريهاي جنيني ناشي از سيکلوفسفاميد را دارد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 58  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی