نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر سیتوتوکسیک پروپرانولول بر رده سلولی فیبروسارکومایی WEHI-164

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حاجي قاسمي فاطمه*,ميرشفيعي سيدعباس
 
 *گروه زيست شناسي، دانشكده علوم پايه، دانشگاه شاهد، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: آنتاگونيست هاي B- آدرنرژيك بطور گسترده اي در درمان بسياري از بيماريهاي قلبي ازقبيل فشارخون، آريتمي هاي قلبي، نارسايي احتقاني قلب و آنژين قلبي مورد استفاده قرار ميگيرند. اثر مهاري پروپرانولول بر تكثير سلول هاي توموري انسان، ايجاد ليوميوماي ديواره تخمدان در رت و اثر سيتوتوكسيك آن بر آدنوكارسينوماي ريه گزارش شده است. اثر سيتوتوكسيك پروپرانولول بر برخي سلول هاي توموري، همچنين كاربرد وسيع و طولاني آن در تعدادي از بيماريهاي قلبي، ما را بر آن داشت كه اثر سيتوتوكسيك آن را بر يك رده سلولي فيبروساركومايي بررسي كنيم.
روشها: سلولهاي فيبروساركومايي
WEHI-164، در مجاورت غلظتهاي متفاوت پروپرانولول (0.1-100 mg/ml)، در فواصل زماني 6، 12، 24 و 48 ساعت انكوبه شدند. سپس اثر سيتوتوكسيك پروپرانولول با روشهاي MTT و استفاده از رنگ حياتي تريپان بلو مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج: پروپرانولول بعد از 6 ساعت يك اثر سيتوتوكسيك معني دار وابسته به دوز بر رده سلولي فيبروساركومايي
WEHI-164، در مقايسه با كنترل نشان داد.
نتيجه گيري: نتايج بدست آمده نشان داد كه رده سلولي فيبروساركومايي
WEHI-164، بصورت وابسته به دوز نسبت به پروپرانولول حساس است. ارزيابي دقيقتر اثرات ضد توموري پروپرانولول نياز به مطالعات ديگري در اين زمينه دارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 59  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی