برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه تاثیر کرم واژینال عصاره متانولی مورد سبزوکلوتریمازول بر درمان و عود واژینیت کاندیدایی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: يوسفي نژاد فهيمه,دباغ محمدعلي,افشاري پوران دخت,تابش حامد
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

در سالهاي اخير بدليل نگراني در مورد ترکيبات شيميايي از يک طرف و سالمتر بودن مواد طبيعي از طرف ديگر باعث افزايش تمايل به استفاده از منابع گياهي گرديده است. تحقيقات اخير بيانگر افزايش مقاومت کانديدا نسبت به ترکيبات ايميدازولي مي باشد. از طرف ديگر گزارشات زيادي در مورد اثرات ضد قارچي و ضد ميکروبي مورد سبز مشاهده شده است اين عوامل باعث گرديد تا مقايسه اي بين اثرات ضد قارچي مورد سبز و کلوتريمازول بر کانديدا انجام گردد.
مواد و روشها: اين تحقيق در طي دو مرحله تاثير مورد سبز بر کانديدايي آلبيکانس مورد آزمون قرار داد. در مرحله اول، در آزمايشگاه تاثير عصاره متانولي مورد سبز بر کانديدا آلبيکانس آزمون شد. پس از تعيين کمترين غلظت باز دارنده از رشد
(MIC)، عصاره مورد بشکل کرم واژينال آماده گرديد. در مرحله دوم، براي 70 زن مبتلا به علايم واژينيت کانديدايي (خارش، سوزش، ادم، ترشحات سفيد پنيري و اريتم وولو)، 35 نفر گروه مورد سبز و 35 نفر کلوتريمازول، مراجعه کننده به مراکز بهداشتي- درماني دزفول، لام مرطوب، کشت و اندازه گيري pH انجام گرديد. بيماران محدود به استفاده از دارو بمدت 5 شب بصورت واژينال شدند.
نتايج: نشان داد که دو داروي مورد سبز و کلوتريمازول بر درمان واژينيت کانديدايي آلبيکانس موثر بوده و از نظر تاثير بين دو دارو در کاهش شدت و طول مدت علايم، اختلاف معني داري مشاهده نشد. در 2 نفر از بيماران در گروه مورد سبز خارش در زمان مصرف دارو ادامه داشته اما 3 روز بعد از قطع دارو خودبخود بهبود مي يافت (واکنش آلرژيک).
نتيجه گيري: با توجه به اثر مورد سبز بر روي واژينيت کانديدايي چه در شرايط آزمايشگاهي و چه در شرليط باليني، استفاده از آن جهت درمان واژينيت کانديدايي به شکل کرم واژينال توصيه مي شود
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 134  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی