برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثر عصاره آبی الکلی برگ مو بر انقباضات مثانه موش صحرایی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: غريب ناصري محمدكاظم,وكيل زاده گلاره
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: عصاره دانه انگور آنتي اكسيدان، كاهش دهنده فشارخون و متسع کننده عروق است. همچنين عصاره برگ انگور خاصيت ضد انقباضي در ايلئوم، آئورت و مجراي دفران موش صحرايي دارد. هدف اين تحقيق بررسي اثرات عصاره آبي الكلي برگ مو (Vitis Vinifera) بر فعاليت انقباضي عضله صاف مثانه در موش صحرايي نر مي باشد.
روشها: عصاره آبي الكلي برگهاي انگور به روش خيساندن در الكل 70% پس از 72 ساعت و سپس تبخير حلال تهيه گرديد. مثانه از موشهاي نر بالغ
(Wistar) جدا گرديد و در حمام بافت حاوي محلول فيزيولوژيك (4.7 pH و دماي (37oC قرار داده و حبابهاي اكسيژن به آن دميده ميشد. انقباضات عضله تحت 1 گرم كشش اوليه به روش ايزومتريك اندازه گيري شد.
نتايج: عصاره آبي الكلي برگ مو (1، 2، 4 و
(8 mg/ml انقباض ناشي از كلرورپتاسيم (60 mM) را در مثانه به صورت وابسته به غلظت كاهش داد (P<0.05). انقباض ناشي از استيل كولين (5µM)، كلرورباريم (4µM) و كارباكول (5µM) نيز توسط عصاره (0.5، 1، 2 و (4 mg/ml در اين بافت به صورت وابسته به غلظت كاهش يافت (P<0.05). انقباض مثانه در محلول فيزيولوژيك فاقد كلسيم با کلرورپتاسيم زياد (120 mM) مشروط به اضافه كردن كلسيم 2.5, 1.25, 0.625, 0.312) و (5 mM به محيط بود. ولي در حضور عصاره (2 mg/ml) انقباض ناشي از كلسيم كاهش يافت (P<0.05). حضور پروپرانول 20, 1µM) دقيقه)، 20, 300 µM) L-NAME دقيقه)، فنتولامين 20, 1µM) دقيقه) و گليبنكلاميد 20, 10µM) دقيقه) اثري بر عملكرد مهاري عصاره نداشتند در حاليكه حضور تترااتيل آمونيوم 10 mM) به مدت 20 دقيقه) توانست اثر مهاري عصاره را کاهش دهد.
نتيجه گيري: نتايج پيشنهاد ميکنند كه اثر ضد انقباضي عصاره آبي الكلي برگ مو بر مثانه موش صحرايي احتمالا از طريق انسداد كانالهاي كلسيمي وابسته به ولتاژ و فعال كردن كانالهاي پتاسيمي وابسته به كلسيم انجام مي شود. همچنين به نظر مي رسد كه رسپتورهاي
 a و b آدرنرژيك، سنتز NO و نيز كانالهاي پتاسيمي حساس به ATP در اين عملكرد مهاري دخالتي نداشته باشند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 55  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی