برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات مقادیر مختلف پودر زیره سیاه جیره غذایی جوجه های گوشتی بر برخى از شاخص های بیوشیمیایی سرم

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: نوشادي دين يار,نامجو آذر,سيستاني فريده,شمس الديني بافتي مهرداد,شيباني حسن
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: زيره از قديمي ترين گياهان در طب سنتي ايران است که از دير باز تاکنون براي مقاصد درماني و پيشگيري از اختلالات گوارشي و تقويت فعاليت دستگاه گوارشي در انسان استفاده ميشود. به منظور گسترش زمينه کاربردهاي جديد از غذاها به خصوص با استفاده از پتانسيل هاي بومي گياهان، در اين مطالعه اثرات مقادير افزايشي زيره سياه در جوجه هاي گوشتي بر مقادير شاخص هاي پروتئين تام، کلسترول، کلسيم، LDH,GOT,GPT بررسي شده است.
مواد و روش كار: به اين منظور 800 قطعه جوجه خروس يکروزه گوشتي سويه تجاري
RASS در سن 8 روزگي و با وزن 150±50 گرم به صورت تصادفي به چهار تيمار A,B,C,D تقسيم شدند (هر تيمار داراي پنج تکرار و هر تکرار 40 قطعه جوجه). تيمارهاي A,B,C,D به ترتيب با جيره هاي حاوي 0%،3/0%،7/0%،1% پودر زيره سياه که طبق جدول NRC بالانس شده بودند از 8 تا 56 روزگي به طور آزاد تغذيه شدند. در اخر دوره خونكيرى به عمل امد و شاخص هاي پروتئين تام، کلسترول، کلسيم، LDH,GOT,GPT با استفاده از کيت هاي استاندارد موجود اندازه گيري و ثبت شد. نتايج بدست امده با آزمون هاي آماري آناليز واريانس و دانکن و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل آماري شدند.
نتايج: کليه شاخص هاي مذکور در تمام گروه هاي مورد مطالعه در پايان دوره پرورش در محدوده طبيعي بودند، هر چند ميزان کلسترول در گروه هاي مصرف کننده زيره
(B,C,D) به مقادير پايين حد مجاز و گروه شاهد (A) به مقادير بالا حد مجاز نزديکتر بودند. همچنين مقادير پروتئين تام در گروه C و کلسيم در گروه D به مقادير بالا حد مجاز نزديکتر بودند.
نتيجه گيري: به نظر ميرسد افزودن مقادير استفاده شده از زيره سياه به غذاي جوجه گوشتي در اين تحقيق اثرات معناداري بر شاخص هاي مهم بيوشيميايي خون جوجه ها ندارد و چنانچه به عنوان يک افزودني غذا از جنبه هاي ديگر استفاده شود از نظر تاثيرات آن بر مقادير شاخص هاي بيوشيميايي خون، مصرف آن بدون عارضه خواهد بود
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 57  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی