برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر داخل معدی عصاره آبی سنجد بر میزان ترشح اسید تحریک شده ناشی از کرباکول در موش آزمایشگاهی نر بیهوش

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مندي پور مهرنوش*,كمالي نژاد محمد,الياسي افسانه,قدرتي مجتبي
 
 *دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: از آنجايي که مطالعات اخير حاکي از اثرات ضد زخم معده گياه سنجد مي باشد، هدف مطالعه حاضر بررسي اثر داخل معدي عصاره آبي اين گياه بر ترشح تحريک شده اسيد ناشي از سيستم کلي نرژيک بود.
مواد و روش کار: عصاره از ميوه سنجد ناحيه جلفاي آذربايجان تهيه گرديد. از موشهاي
wistar نر که ٢٤ ساعت قبل از آزمايش محروم از غذا بودند، استفاده شد. در حيوان بيهوش يک کانال پلي اتيلني از طريق مري وارد معده و ديگري در محل اتصال دئودنوم- پيلور ligate گرديد. انفوزيون وريدي کرباکول (1/gµ 100rh/g) به مدت ١١۰ دقيقه انجام شد و تجويز داخل معدي دوزهاي مختلف سنجد 600 kg/mg) و ۳۰۰) در زمان مناسب صورت گرفت و ميزان ترشح اسيد هر ١۰ دقيقه٬ بدون تجويز سنجد٬ توسط سود 0.01 N تا رسيدن به PH=7 تيتر شد.
نتايج: تزريق وريدي کرباکول باعث تحريک ترشح اسيد از دقيقه
۳٠ تا انتهاي آزمايش شد. تجويز داخل معدي عصاره در زمان حداکثر ترشح اسيد (دقيقه (8±1 mEq/10min, 30 مانع از ترشح اسيد به صورت وابسته به زمان (دقيقه (1.8±0.4 mEq/10min, 90 شد و هنگامي که سنجد همراه با شروع انفوزيون کرباکول تجويز شد٬ اثري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: مشاهدات ما نشان مي دهد که تجويز داخل معدي سنجد ميزان ترشح اسيد تحريک شده را به صورت معني داري کاهش مي دهد در حاليکه اين حالت در شرايط فيزيولوژيک ديده نمي شود و اين نشان مي دهد که احتمالا عصاره در
pH خيلي پايين به فرم فعال در مي آيد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 63  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی