نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر زنجبیل بر روی اجزای پروتئینی سرم خون در موش های نر کوچک آزمایشگاهی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مدرسي مهرداد,مصري پور منوچهر,ظهرابي دينا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

زنجبيل به عنوان ادويه در رژيم غذايي بسياري از مناطق دنيا استفاده مي شود. تحقيقات اخير نشان داده است که زنجبيل بسته به ترکيبات فعال مختلف (شامل شوگاال ها و جينجرول ها)، اثرات دارويي مختلفي دارد. هدف از تحقيق حاضر تعيين اثر عصاره الکلي زنجبيل بر روي اجزاي پروتئيني سرم درموش هاي کوچک آزمايشگاهي بود. بدين منظور، چهار گروه موش کوچک آزمايشگاهي نر بالغ (8 موش در هر گروه) براي آزمايش استفاده شد. گروه کنترل نرمال سالين دريافت کرد و سه گروه ديگر سه دوز متفاوت 10 mg/Kg/48h، 20 mg/Kg/48h و 40 mg/Kg/48h عصاره الکلي زنجبيل را به مدت بيست روز دريافت کردند. سطوح پره آلبومين و آلفا-1، آلفا-2 ، بتا و گاما گلبولين ها با روش الکتروفورز جدا شدند و پروتئين توتال اندازه گيري شد و نسبت A/G (نسبت آلبومين به گلبولين) از الگوي الکتروفورتوگرام محاسبه گرديد. نتايج نشان داد که عصاره الکلي زنجبيل به طور معني داري (p<0.05) سطوح آلبومين را در دو گروه تجربي که مقدار 20 mg/Kg/48h و 40 mg/Kg/48h زنجبيل را دريافت کرده بودند، در مقايسه با گروه کنترل افزايش داد اما سطوح پره آلبومين و آلفا-1، آلفا-2، بتا و گاماگلبولين ها تغييرات قابل مشاهده اي در هيچ يک از گروه ها نداشتند. تزريق 20 mg/Kg/48h و 40 mg/Kg/48h عصاره الکلي زنجبيل، سطوح پروتئين توتال پلاسما را به طور معني داري (p<0.05) در مقايسه با گروه کنترل افزايش داد. نسبت A/G به طور معني داري در گروه سه که 20 mg/Kg/48h عصاره زنجبيل دريافت کرده بود، بيشتر از گروه کنترل بود اما در بقيه گروه ها تغييرات به صورت معني دار نبود. از آن جا که در اين مطالعه سنتز گلبولين ها تغيير معني داري نداشت، به نظر مي رسد زنجبيل بدون تحريک آنتي ژنيک نمي توانسته است تاثير قابل ملاحظه اي در توليد گلبولين ها داشته باشد. مطالعه حاضر نشان مي دهد با توجه به اين که سنتز آلبومين در کبد انجام مي گيرد، افزايش سنتز آلبومين را مي توان به عنوان يک نشانه (index) در بهبود فعاليت سلول هاي کبدي پيشنهاد نمود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 58  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی