برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر هیپوگلیسمی عصاره هیدروالکلی برگ گردو (Juglans regia) در موشهای صحرایی دیابتی شده با آلوکسان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رحيمي پريوش*,مدني حسين,عسگري صديقه,محزوني پروين,كبيري نجمه
 
 *گروه زيست شناسي، دانشكده علوم، دانشگاه اصفهان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: ديابت يك ناهنجاري متابوليكي است كه با هيپرگليسمي ناشي از نقص در ترشح، عمل انسولين و يا هردو مشخص ميگردد. گردو در طب سنتي ايران براي درمان ديابت كاربرد داشته است. در اين مطالعه اثر عصاره هيدروالكلي برگ گردو بر ميزان قند و انسولين خون در موشهاي صحرايي مورد بررسي قرار گرفت.
روشها: در اين تحقيق 20 موش صحرايي نر سفيد با وزن متوسط 240-180 گرم به طور تصادفي در چهار گروه پنج تايي تقسيم شدند: گروه اول، رتهاي شاهد، گروه دوم، رتهاي ديابتي، گروه سوم، رتهاي ديابتي تيمار شده با عصاره هيدروالكلي برگ گردو به ميزان 200 ميليگرم بر كيلوگرم وزن بدن، گروه چهارم، رتهاي ديابتي تيمار شده با گلي بن كلاميد به ميزان 6/0 ميليگرم بر كيلوگرم وزن بدن، به صورت تزريق درون صفاقي. در شروع و پايان دوره آزمايش، رتها براي 12 ساعت ناشتا بوده و سپس نمونه خون ناشتا در لوله هاي داراي هپارين جمع آوري شد. خونگيري ابتدايي از سينوساوربيتال و خونگيري نهايي از قلب براي تعيين ميزان قند و انسولين خون انجام گرفت.
نتايج: نتايج حاكي از تفاوت معني دار ميزان قند و انسولين خون در رتهاي ديابتي نسبت به ساير گروهها بود
(P<0.05). اثرات عصاره روي ميزان قند و انسولين خون رتهاي ديابتي نسبت به تاثير گليبن كلاميد مشخص تر بوده است. مطالعات بافت شناسي انجام گرفته بطور همزمان روي پانكراس اين حيوانات، اين نتايج را تاييد مي نمايد.
نتيجه گيري: اين نتايج نشان ميدهند كه عصاره هيدروالكلي برگ گردو بر ديابت موثر است. تاثير اين عصاره ميتواند به دليل وجود فلاونوئيدها و خواص آنتي اكسيداني آنها باشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 76  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی