برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر سم دیازینون بر محور هیپوفیز گناد و تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رحيمي سميه,رحيمي آزاد,اميري جميله
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

سم ديازينون، يك حشره كش ارگانوفسفره است، كه در كشاورزي كاربرد فراوان دارد و براي مبارزه با حشرات و سوسك خانگي از آن استفاده مي شود. اين سم از طريق مهار آنزيم استيل كولين استراز اثرات خود را اعمال مي كند. در اين تحقيق اثر سم ديازينون بر محور هيپوفيز- گناد در فرآيند اسپرماتوژنز و هورمون تستوسترون براي ارزيابي عملكرد بيضه و نيز تاثير بر بافت بيضه بررسي شده است. موش هاي صحرايي نر بالغ Wistar به 5 گروه هشت تايي تقسيم و در قالب گروه هاي تجربي، شاهد 1 و شاهد 2 بررسي شدند. ديازينون در مقادير 50، 100 و 150 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در روز، به گروه هاي تجربي براي 28 روز به صورت خوراكي تجويز شد. حيوانات گروه شاهد 2 تنها سرم فيزيولوژي را دريافت كردند و حيوانات گروه شاهد 1 تحت تيمار دارويي يا غير دارويي قرار نگرفتند. در پايان 28 روز پس از تجويز آخرين وعده، خونگيري از قلب حيوانات انجام شد. نمونه هاي خوني جمع آوري و غلظت پلاسمايي هورمون تستوسترون اندازه گيري شد. از بيضه هاي حيوان نيز نمونه هاي بافتي تهيه و تغييرات بافتي بررسي شد. داده ها، آناليز واريانس شدند و مقايسه ميانگين ها با آزمون دانكن انجام شد. تجزيه و تحليل آماري نشان داد كه مصرف سم ديازينون با مقادير ذكر شده نسبت به گروه شاهد 1 در سطح باعث كاهش معني داري در غلظت هورمون تستوسترون و ميانگين تعداد سلول هاي سرتولي، لايديگ، اسپرماتوسيت اوليه، اسپرماتيد شد (P≤0.05). ميانگين وزن بدن و بيضه ها نسبت به گروه شاهد 1 اختلاف معني داري نشان نداد. احتمالا سم ديازينون با اختلال در بيان ژن پروتئين StAR غلظت سرمي تستوسترون را کاهش مي دهد و روند اسپرماتوژنز را تحت تاثير قرار مي دهد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 117  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی