برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر داروی لاموتریژین بر محور هیپونیز- گناد در موش صحرایی نر

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: خضري مطلق رحيمه,مختاري مختار,شريعتي مهرداد,خضري مطلق صديقه
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: صرع دومين اختلال شايع نوروژيک بعد از سکته مغزي مي باشد و با توجه به استفاده از لاموتريژين در درمان صرع، در اين مطالعه تاثير اين دارو بر محور هيپونيز- گناد مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش کار: حيوانات مورد استفاده 40 سر موش صحرايي نر از نژاد ويستار بود که به صورت تصادفي به 4 گروه 8 تايي تقسيم شدند: گروه کنترل، گروه شاهد، (دريافت کننده آب مقطر) و گروههاي تجربي که داروي لاموتريژين را با مقادير
(mg/kg) 100،200،400 به صورت دهاني در مدت زمان 14 روز دريافت کردند. از تمام گروهها در پايان روز چهاردهم خونگيري به عمل آمد و ميزان هورمونهاي LH, FSH و تستوسترون به روش RIA اندازه گيري شد.
نتايج: ميزان هورمونهاي
FSH و تستوسترون در گروههاي دريافت کننده مقادير 200, 400 (mg/kg) کاهش معني داري نسبت به گروه کنترل نشان داد (p<%5). ميزان هورمون LH در کليه گروههاي تجربي در مقايسه با گروه کنترل کاهش معني داري نشان نداد.
نتيجه گيري: لاموتريژين از طريق تاثير بر بافت بيضه و سلولهاي ليديگ و سرتولي باعث کاهش ميزان هورمونهاي تستوسترون و
FSH مي شود. احتمالا لاموتريژين با افزايش پرولاکتين و ملاتونين و تاثير بر آنزيم هاي موثر در مسير بيوسنتر استروئيدها باعث کاهش روند استروئيدوژنز و توليد تستوسترون مي شود .

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 143  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی