برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی ارتباط وقوع پارگی با فاز فعال مرحله دوم زایمان در زنان نخست حامله

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بلندهمت‌ مريم*,جاجونديان رويا
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بجنورد، دانشكده پرستاري و مامايي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: زايمان روندي جسمي، توام با درد، به عنوان بخش جدايي ناپذير اين روند فيزيولوژيك، است كه در اثر ترس هاي جانبي از پارگي هاي كانال زايمان و بخيه زدن تشديد مي شود پارگي هاي خودبخودي كانال زايماني مي تواند با اختلال عملكرد فيزيكي سيستم ادراري و دفع و فعاليت روزانه همراه پژوهش حاضر با هدف ارزيابي ارتباط وقوع پارگي با فاز فعال مرحله دوم زايمان در زنان نخست حامله صورت گرفت.
روشها: مطالعه موردي مشاهده اي آينده نگر با نمونه گيري چند مرحله اي روي 100 خانم نخست باردار ترم نرمال صورت گرفت. جمع آوري داده ها با فرم مصاحبه و مشاهده حين زايمان صورت گرفت. تحليل داده ها توسط مجذور كاي، تي دانشجويي، كندال تائوبي انجام شد.
نتايج: وقوع پارگي با فاز فعال مرحله دوم زايمان ارتباط معني دار دارد به نحوي كه بيشترين ميزان پارگي زماني است كه فاز فعال كمتر از 50 دقيقه باشد و كمترين ميزان پارگي در فاز فعال بين 51-70 دقيقه ديده مي شود
(P<0.05).
نتيجه گيري: بررسي شيوه هاي موثر در كاهش وقوع پارگي هاي حين زايمان از مهمترين مسايل پژوهش هاي كاربردي براي اداره حين زايمان بوده است. نظر به تاثير مطلوب افزايش طول فاز فعال مرحله دوم در كاهش پارگي هاي خارج از كنترل مي توان گفت دخالت  عجولانه ي ماما در اداره زايمان براي كاهش طول مرحله دوم زايمان مي تواند عاملي تهديد كننده براي سلامت عمومي  مادر و افزايش احتمال وقوع پارگي به شمار آيد. با استناد به نتايج حاضر و ديگر نتايج به نظر مي رسد حضور صبورانه ماما در نقش مراقبت كننده از مادر و جنين در حين زايمان بدون سعي در كوتاه كردن عجولانه ي مرحله دوم اين روند فيزيولوژيك با اثرات بسيار مثبت و مطلوب براي مادر و نوزاد توام باشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 126  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی