برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات میدان الکترو مغناطیسی با شدت های 800 و 380 میکروتسلا بر میزان غلظت هورمون کورتیکوسترون و کلسیم پلاسما در موش نر نژاد Balb/c

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: اسكندري محمدحسن*,عريان شهربانو,حسيني سيدمحمدحسين,پريور كاظم,باباپور وهاب
 
 *
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

ميدان هاي الکترو مغناطيسي، حامل انرژي، شدت و فرکانس هاي متفاوت مي باشد و گستره اثرات آنها بسيار وسيع است. با جديدترين مطالعاتي که تاکنون صورت گرفته، اثرات بيولوژيکي متعددي بيان شده. در اين مطالعات سعي شده اثرات ميدان هاي الکترو مغناطيسي بر هورمون کورتيکوسترون و کلسيم مورد بررسي قرار گيرد. لذا جهت بررسي اثر ميدان بر پارامترهاي مورد نظر 300 سر موش نر، نژاد Balb/c با وزن يکسان با اختلاف 10% در شرايط آزمايشگاهي يکسان (دما، رطوبت، طول روز و شب، غذا، آب) قرار گرفتند و به صورت تصادفي به سه گروه شم، تيمار 1 و تيمار 2 تقسيم شدند. گروه شم بدون تحت تاثير شدت ميدان و تيمار 1 و 2 به ترتيب تحت تاثير ميدان با شدت 800 و 380  ميکروتسلا هر روز يک و نيم ساعت به مدت 46 روز قرار گرفتند. سپس نمونه هاي خوني در دو مرحله جهت اندازه گيري هورمون کورتيکوسترون و يون کلسيم پلاسما مورد تجزيه قرار گرفتند. بررسي نتايج حاصله جهت تاثير نوع ميدان و زمان نشان مي دهد که در دو  تيمار شدت ميدان بر پارامترهاي مورد نظر اختلاف معني داري دارد، به طوري که غلظت کلسيم پلاسما در اثر شدت ميدان 800 ميکروتسلا نسبت به کنترل پس از 22 روز در ميدان کاهش معني دار و غلظت کلسيم پلاسما در اثر ميدان با شدت 800 و 380 ميکروتسلا نسبت به کنترل پس از 46 روز در ميدان  کاهش معني دار و افزايش غلظت کلسيم پلاسما در ميدان با شدت 800 ميکروتسلا نسبت به شدت ميدان با 380 ميکروتسلا پس از 46 روز در ميدان  مشخص شد. تغييرات غلظت هورمون کورتيکوسترون نشان مي دهد که غلظت هورمون در اثر ميدان با شدت 380 ميکروتسلا نسبت به کنترل پس از 22 روز در ميدان افزايش يافته و غلظت هورمون در ميدان با شدت 800 و 380 ميکروتسلا نسبت به کنترل پس از 46 روز در ميدان به حال نرمال برگشت يافت.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 56  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی