برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات مصرف کورتیکواسترون بعنوان هورمون جایگزین استرس در جوجه های گوشتی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: احمدي اصل ناصر*,وحدت پور توحيد
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: اين تحقيق به منظور بررسي اثرات افزايش كورتيكواسترون خون روي تعدادي از پارامترهاي فيزيولوژيكي و عملكرد جوجه هاي گوشتي به انجام رسيد.
روشها: تعداد 200 قطعه جوجه گوشتي نر يكروزه از سويه كاب 500 در 10 عدد قفس زميني (20 پرنده براي هر قفس) به دو گروه (گروههاي شاهد و آزمايشي) تقسيم شدند. بر اساس اصول آسايش حيوانات و جهت اجتناب از تحميل استرسهاي مختلف تغذيه اي و محيطي به پرنده ها، كورتيكواسترون بعنوان هورمون مربوط به استرس در آب آشاميدني و بصورت مصرف آزاد از سن 1 تا 49 روزگي در اختيار پرنده ها قرار گرفت.
نتايج: مقايسه دو گروه نشان داد كه مصرف كورتيكواسترون موجب كاهش وزن نهايي بدن، مقدار مصرف خوراك و ذخيره چربي حفره شكمي شد (p<0.05)
، درحاليكه تاثير معني داري روي ضريب تبديل غذايي نداشت. تفاوت بين وزن اندامهاي انتخاب شده شامل كبد، سنگدان، پيش معده و  قلب كه بصورت درصدي از وزن زنده بدن محاسبه شده بودند، معني دار نبود. غلظتهاي سرمي گلوكز، كلسترول، تري گليسريدها، HDL، LDL و تلفات به سبب سندرمهاي متابوليكي مانند آسيت و مرگ ناگهاني در گروه دريافت كننده كورتيكواسترون افزايش معني داري نشان دادند (p<0.01).
نتيجه گيري: هورمون كورتيكواسترون يك وسيله جايگزين براي ارزيابي اثرات استرس در تحقيقات مربوط به جوجه هاي گوشتي مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 101  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی