برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه سلامت روان در افراد با و بدون تجربه کودک آزاری

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: گرامي مرضيه*,خوش كنش ابوالقاسم,پناغي ليلي,قنبري سعيد
 
 *دانشگاه شهيد بهشتي
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: حوادث آسيب زاي دوران کودکي مي تواند سلامت فرد را در طول زندگي وي تحت تاثير قرار دهد که در اين زمينه مي توان به کودک آزاري اشاره کرد. كودك آزاري معلولي استاز عامل هاي چندگانه كه مشكلات جبران ناپذيري را براي كودكان و نوجوانان درمعرض آسيب، ايجاد مي كند، هر نوع كوتاهي و غفلتي ارتكاب به هرعملي كه بهداشت و سلامت جسماني و رواني كودك را به مخاطره اندازد و خدشه اي بر آن وارد كند كودك آزاري قلمداد مي گردد. همچنين کودک آزاري يکي از مسائل اجتماعي است که به علت ويژگي هاي تاثيرگذار آن نياز به بررسي و برنامه ريزي مناسب به منظور پيشگيري و کمک به رفع و کاهش آن، به شدت احساس مي شود. لذا هدف کلي پژوهش حاضر مقايسه سلامت روان و خودکارآمدي در افراد با و بدون تجربه کودک آزاري مي باشد.
روش: در اين پژوهش از روش تحقيق علي- مقايسه اي استفاده شد. جامعه آماري پژوهش کليه دانش آموزان 15-13 ساله، مقاطع تحصيلي دوم و سوم راهنمايي، از مناطق 6، 8 و 9 شهر تهران در سال تحصيلي 92- 91 بودند. اعضاي گروه نمونه 215 نفر از دانش آموزان بودند که از طريق نمونه گيري در دسترس به روش تعيين حجم نمونه براي برآورد همبستگي و فرمول تصحيح براي جامعه متناهي انتخاب شدند. از پرسشنامه هاي خودگزارش دهي کودک آزاري
(CASRS) (محمدخاني و همكاران، 1382)، پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ) (گلدبرگ و هيلر، 1979) و مقياس خودکارآمدپنداري بندورا (مرتضوي، 1384) براي جمع آوري اطلاعات استفاده شد. داده هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS 19 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي آمار توصيفي مانند ميانگين و انحراف از استاندارد و شاخص هاي آمار استنباطي شامل تحليل واريانس چند متغيره (MANOVA) استفاده شد.
يافته ها: به طور کلي بين دو گروه افراد آزار ديده و آزار نديده از نظر سلامت روان و خودکارآمدي تفاوت هايي مشاهده شد. يافته هاي به دست آمده نشان داد که سلامت روان در افراد آزارديده جسمي کمتر از افراد آزارنديده جسمي است. همچنين سلامت رواني افراد آزارديده جنسي کمتر از افراد فاقد اين تجربه است. سلامت رواني افرادي که مورد کودک آزاري عاطفي قرار گرفته اند کمتر از افراد فاقد اين تجربه است. علائم جسماني، علائم اضطرابي و اختلال خواب، و علائم افسردگي در افراد با تجربه کودک آزاري از نوع غفلت بيشتر از افراد فاقد اين تجربه است. همچنين خودکارآمدي از نظر استحکام خود در افراد با تجربه کودک آزاري جنسي کمتر از افراد بدون اين تجربه است. خودکارآمدي از نظر فعاليت هاي فوق برنامه در افراد با تجربه کودک آزاري عاطفي کمتر از افراد فاقد اين تجربه است. و خودکارآمدي در زمينه يادگيري از طريق خودنظم دهي و از نظر برآوردن انتظارات ديگران در افراد با تجربه کودک آزاري از نوع غفلت کمتر از افراد بدون اين تجربه است.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج به نظر مي رسد که کودکان آزارديده از کودکان فاقد تجربه آزار، افسرده تر و مضطرب تر بوده و در مجموع از سلامت روان و خودکارآمدي کمتري رنج مي برند و برخلاف گذشته، آزار بيشتر از نوع آزار عاطفي است. و از آنجا که کودک آزاري يک رويداد آسيب زا در آغاز زندگي کودک است معمولا اثرات پايداري برسلامت روان دارد و باعث بوجود آوردن طيف وسيعي از اختلالات هيجاني و رفتاري مي شود. همچنين با توجه به نتايج يافته ها و ميزان شيوع زياد کودک آزاري و همچنين اثرات آن بر سلامت رواني و خودکارآمدي کودکان، تداوم اين آزارها پيامدهاي روانشناختي طولاني مدتي براي کودکان و نوجوانان به دنبال خواهد داشت.

 
کلید واژه: کودک آزاري، کودک، سلامت روان، خودکارآمدي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 473  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی