برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي رابطه بين سبک هاي يادگيري با کمال گرايي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كاظمي نسا*,صالحي نبي,پارسامهر حسين
 
 *دانشگاه کردستان
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: امروزه کاملا مشخص شده است که تفاوت هاي افراد در يادگيري فقط تا حدي به هوش و توانايي هاي آنها بستگي دارد، بنابراين عوامل ديگري نظير ويژگي هاي شخصيتي و تفاوت سبکهاي يادگيري نيز در اين امر دخيل اند. آشنايي با سبکهاي يادگيري و کمال گرايي به عنوانکي از ويژگي هاي شخصيتي مي تواند به مسئولين در تنظيم برنامه هايي براي متناسب تر کردن شيوه هاي تدريس جهت افزايش توان يادگيري دانش آموزان کمک نمايد. بنابراين ضروري به نظر مي رسد تا رابطه بين سبک هاي يادگيري با کمال گرايي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رامورد بررسي قرار دهيم. که هدف از اين تحقيق، بررسي رابطه بين سبک هاي يادگيري با کمال گرايي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مي باشد.
روش: روش انجام پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي و همبستگي مي باشد. جامعه آماري، تمامي دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهرستان ايلام در سال تحصيلي 90- 91 مي باشد، که با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي مرحله اي 200 نفر به عنوان اعضاء نمونه انتخاب شدند. براي ارزيابي ميزان كمال گرايي از مقياس كمال گرايي چند بعدي فراست، براي ارزيابي سبك هاي يادگيري از پرسشنامه سبك يادگيري هاني و مامفورت، براي تعيين ميزان پيشرفت تحصيلي از معدل نيم سال اول تحصيلي 90-91 و براي بررسي رابطه اين سه متغير از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد
.
يافته ها: بين کمال گرايي و پيشرفت تحصيلي رابطه معنادار وجود ندارد. همچنين رابطه بين کمال گرايي و سبک هاي يادگيري معنادار نبود. بين سبک هاي يادگيري و پيشرفت تحصيلي رابطه معنادار وجود دارد. پژوهش هاي مربوط به راهبردهاي شناختي و فراشناختي حاکي از ان است که تواناييک فرد در فراگيري وابسته به آن است که به چه ميزان از اين راهبردها استفاده مي کند. هرچه از اين راهبردها بهتر استفاده کند مي تواند در يادگيري مطالب موفق باشد. نکته جالب اين است که اين راهبردها اکتسابي هستند و مي توان آنها را آموزش داد
.
بحث و نتيجه گيري: نتايج نشان داد بين سبکهاي يادگيري مختلف و پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد و آموزش سبکهاي يادگيري به دانش آموزان مي تواند راهي به سوي پيشرفت تحصيلي آنها باشد. همچنين معلمان نيز با شناخت سبک هاي دانش آموزان مي توانند سبک تدريس خود را تنظيم نمايند. دانش آموزاني كه از پيشرفت تحصيلي بالايي برخوردار هستند در آينده مي توانند نقشهاي خود را به نحو مطلوب تري ايفا نمايند. علاوه بر آن افت تحصيلي ساليانه ميليون ها تومان هزينه به دنبال دارد. بنابراين پيشنهاد مي شود با بهبود پيشرفت تحصيلي دانش آموزان استعدادهاي انساني شکوفا شده و جامعه نيز در مسير پيشرفت گام بر دارد و معلمان از روش سنتي کمتر استفاده نمايند و بيشتر از روش هاي نوين تدريس که در آن سبک هاي يادگيري دانش آموزان لحاظ مي گردد، استفاده کنند
.

 
کلید واژه: کمال گرايي، سبک هاي يادگيري، پيشرفت تحصيلي، دانش آموزان پسر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 324  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی